[Csaladtortenet 2] Szathmári Pap Károly erdélyi országgyűlési arcképcsarnok

Sarnóczay György gsarnoczay at aol.com
2011. Dec. 1., Cs, 09:01:05 CET


A tisztelt kutató társak figyelmébe ajánlom az itt ( http://mek.niif.hu/06300/06328/pdf/index.html ) lapozgatható gyűjteményt, ahol nevek, életrajzok és képek is találhatók Szathmári Pap Károly erdélyi országgyűlési arcképcsarnokában.

Remélem nem csak nekem új.

Uedv: Sarnóczay Gyuri


Csak figyelemfelkeltőnek itt a névsor:
Szathmári Pap Károly diétai arcképcsarnokának

elkészült, de ismeretlen helyen lappangó kőnyomatos portréi 

BETHLEN IMRE gróf, bethleni (1812-1867) kormányszéki tanácsos.

Szállása Kolozsvárt: Tauffer-ház, Óvár, Torony utca 250 szám.

HORVÁTH FERENC, felsőbükki – kincstári tanácsos, közügy-

igazgató.

Szállása Kolozsvárt: gróf Bethlen Ferenc háza, Belső-Farkas utca 

79. szám.

KAKUCSI ELEK, felsőkápolnai - Hunyad vármegye követe.

Szállása Kolozsvárt: Asztalos ház, Külső-Szén utca.

RAUBER KÁROLY, báró, plankensteini (1790-1869) királyi hivata-

los, az orláti román gyalogezred alezredese.

Szállása  Kolozsvárt:  Székely  Mihályné  háza,  Belső-Szén  utca 

157. szám.

REDAI JÁNOS kamarás.

Szállása Kolozsvárt ismeretlen.

REGIUS JÁNOS Beszterce vidék követe.

Szállása Kolozsvárt: Nussbaumer háza, Külső-Monostor utca.

SALA MIHÁLY, énlaki (?-1850) főkormányszéki tanácsos

Szállása Kolozsvárt: „maga házában”, Híd utca 310. szám.176

MŰTáRgylIsTa

G. TELEKI JÓZSEF

260×172 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

B. JÓSIKA JÁNOS

258×196 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

B. KEMÉNY FERENC

258×198 mm

neve és diétai titulusa saját aláírásával

Magántulajdon

B. WESSELÉNYI MIKLÓS

268×194 mm

neve és diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

CONRÁD ANDRÁS

265×200 mm

neve és diétai titulusa saját kézírásával

Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

KOVÁTS MIKLÓS

260×200 mm

neve és titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon177

G. LÁZÁR LÁSZLÓ

258×204 mm

autográf aláírással

Magántulajdon

BERTLEFF MIHÁLY ANDRÁS

215×160 mm

autográf aláírással

Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

ISZLAY LÁSZLÓ

260×206 mm

autográf aláírással

Magántulajdon

B. BORNEMISZA JÁNOS

220×177 mm

autográf aláírással

Magántulajdon

G. TELEKI MIKLÓS

230×168 mm

autográf aláírással

Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

G. HALLER IGNÁTZ

258×200 mm

autográf aláírással

Magántulajdon

B. JÓSIKA LAJOS

258×210 mm

jelezve balra lenn: Szathmári

autográf aláírással

Magántulajdon178

KOZMA PÁL

260×202 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

NEMES JÁNOS

253×190 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

DINDÁR ANTAL

258×196 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

BARCSAY LÁSZLÓ

258×198 mm

autográf aláírással

Magántulajdon

CZIRJÉK DÉNES

260×170 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

G. ESTERHÁZY DÉNES

258×210 mm

autográf aláírással

Magántulajdon179

FRONIUS MIHÁLY

265×170 mm

autográf aláírással

Magántulajdon

GORÓ LAJOS

260×192 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

B. JÓSIKA SÁMUEL

260×194 mm

neve Szathmári kézírásával

Magántulajdon

G. KÁLNOKY DÉNES

258×210 mm

neve Szathmári kézírásával

Magántulajdon

G. KÁLNOKY GYÖRGY

258×208 mm

autográf aláírással

Magántulajdon

KEDVES ISTVÁN

258×208 mm

neve és titulusa saját kézírásával

Magántulajdon

B. KEMÉNY DOMOKOS

260×194 mm

autográf aláírással

Magántulajdon180

B. KEMÉNY JÓZSEF

220×172 mm

autográf aláírással

Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

LEMÉNY JÁNOS

258×208 mm

neve és titulusa saját kézírásával

Magántulajdon

LÉSZAI LŐRINTZ ANTAL

226×170 mm

autográf aláírással

Magántulajdon

Apát SZABÓ JÁNOS mp.

262×198 mm

neve és diétai titulusa saját kézírásával

Magántulajdon

SZALÁNCZI JÓZSEF

256×174 mm

autográf aláírással

Magántulajdon

SZÉKELY JÁNOS

258×176 mm

autográf aláírással

Magántulajdon

SZENTPÁLI ISTVÁN

250×178 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon181

TÚRI FERENC

266×196 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

TÚRI JÓZSEF

266×196 mm

autográf aláírással

Bukaresti Nemzeti Könyvtár

BETHLEN FARKAS

250×143 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

BETHLEN GÁBOR

258×186 mm

neve és diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

KEMÉNY DÉNES

260×196 mm

autográf aláírással

Magántulajdon

SZÉKELY SZABÓ JÓZSEF

276×192 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon182

SZEREDAY IGNÁTZ

248×178 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

G. TELEKI DOMOKOS

260×190 mm

autográf aláírással

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum – Történelmi Képtár

VEÉR FARKAS

244×174 mm

autográf aláírással

Magántulajdon

KATONA LÁSZLÓ

265×195 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum – Történelmi Képtár

Ifj. BETHLEN JÁNOS

196×155 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

BIÁLIS FERENC

258×200 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum – Történelmi Képtár183

FOSZTÓ FERENC

265×200 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

HARCZÓI GÁLFALVI IMRE

205×165 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

az MTA kézirattárában

HERBERT SÁMUEL

200×160 mm

autográf aláírással

Magántulajdon

M. PANITI NAGY JÓZSEF

208×170 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

BIEDERSFELDI BINDER FRIDRICH

240×185 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

CONRÁD VILMOS

215×153 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Nagyszeben, Brukenthal Múzeum184

GRÁF JOSEF

258×200 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

LÉSZAI ANTAL

260×214 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

LORENI JOSEF

260×206 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

LÖW JÁNOS

245×200 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

MARIENBURG JOSEF

272×212 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

SCHERER GYÖRGY

250×198 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon185

SCHMIDT MIHÁLY

225×155 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

SCHWARZ JÁNOS

207×155 mm

neve és diétai titulusa Szathmári kézírásával

Magántulajdon

CSÁKY GYÖRGY

278×174 mm

autográf aláírással

Magántulajdon

KENDERESI FARKAS

210×165 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

NALÁCZY FARKAS

275×210 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

TOPLER SIMON

213×143 mm

autográf aláírással

diétai titulusa Szathmári kézírásával

Nagyszeben, Brukenthal MúzeumAzonosítatlan nevű küldött

278×194 mm

autográf aláírással

Magántulajdon

Ismeretlen, aláíratlan férfiportré

205×165 mm


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról