[Csaladtortenet 2] 69. gyalogezred

Gelei Judit gelei.judit at gmail.com
2011. Dec. 10., Szo, 16:39:46 CET


Kedves Listalakók!

Megnyitottam és különösen érdekes lévén, közzéteszem, kiket soroztak és
kiket mentettek fel a sorozás alól:

"AZ ÚJONCOZÁSI" RENDELET AZ EZRED ALAKULÁSAKOR

1851. NOVEMBER 1.

*"Az uj ujonczozási rendelet"  - az ezred megalapításakor*

* *

" A hadsereg betöltése iránt egy uj, az egész birodalmat egyaránt kötelező,
és 1858. nov. 1-jével kötelező törvény hozatott be. A szolgálati kötelesség
lényegesen nem változik. Átalános az minden állampolgárra nézve rang- és
valláskülönbség nélkül kora 21 évétől a 27-ig. A szolgálati idő nyolcz év;
ezek után tartalékköteles két év. A hadseregbeli belépés kötelessége alól
fölmentetnek: 1. Egy 70 éves apának, vagy egy özvegy anyának egyetlen fia.
2. Vagy szülei halála után egy 70 éves nagyatyának vagy özvegy nagyanyának
egyetlen fiunokája. 3. Egészen elárvult testvérek egyetlen testvére; de
csak azon esetben: ha törvényes házasságbóli s a családnál lételétől
szülői, nagy szülői, vagy testvérei eltartása függ, s mig ebbeli tartozását
teljesiti. Gyógyithatlan betegség a 70 évvel hasonló tekintet alá jő.
Továbbá egyetlen gyermekkint tekintetik, kinek egyetlen vagy több
fitestvérei a hadseregben ben szolgálnak, vagy 15 éven aluliak, vagy
keresetre képtelenek betegség miatt. 4. Végre a II-ik korosztályból (22 év)
kiléptével a politikai hatóság engedélyével megházasodott, ha neje s
gyermeke eltartására nélkülözhetlen. 5. Föltétlenül szabadok a latin és
görög szertartásu katholikus papok. 6. Klerikusok, akár papnöveldében, akár
azon kivül tanulják a theologitát; de az utóbbiaknak ki kell mutatni
bizonyitványokkal, hogy az illető egyházmegye feje őt megyéjében fölvenni
kész, hogy szorgalmasan tanul stb. Még a fraterek- (fratres laici) is
noviciatus alatt épugy, mint letett vallomás után fölmentvék a hadseregbe
belépéstől. 7. 8. A katholikusokkal hasonló kedvezményben részesülnek a
görög nem egyesültek. 9. Hasonlón menttek a többi törvényesen elismert
keresztény vallásbeli lelkészek. 10. És a két protestans és az unitárius
vallásu lelkész-jelöltek, ha superintendensi bizonyitványnyal kimutatják,
hogy megfelelő szorgalom- s sikerrel folytatják a theologiai tanulmányokat,
vagy azokat legfölebb három év előtt fejezék be, s egy canditatustól kivánt
tulajdonokkal birnak. 17. Hasonló rendeltetett az izraelitákra nézve.
18-20. Menttek továbbá az államhivatalnokok, a megesketett fogalmazó
gyakornokok; a nyilvánossági joggal biró tanodák tanitói, tanárai; egyetemi
tanárok, tudorok; egyetemi s jogakademiai tanulók megfelelő viselet
esetében; s érettségi bizonyitványokkal biró gymnasiumi tanulók. - Menttek
"örökölt feloszthatlan parasztgazdaságok tulajdonosai, ha azon laknak, azt
maguk mivelik, s jövedelme egy öt tagu család eltartására elégséges." - A
nevezett gazdaságok tulajdonosának s özvegyének egyetlen fia, vagy ennek
nemlétében egyetlen unokája. - A megváltási dij iránti rendszabály, ezután
is erejében marad. A helyettesitésről továbbra is az 1856. febr. 21-ik rend
intézkedik. - Ezek fő- és körvonalai e törvénynek."


Üdv. Judit


2011/12/10 Imre Nyul <nyul.csf at gmail.com>

> Kedves Listatagok!
>
> Ha nem unjátok, akkor még egy oldal:
>
> http://69esek.gportal.hu/gindex.php?pg=18926000
>
> http://69esek.gportal.hu/
>
>
> Üdvözlettel, Nyul Imre
>
> *Kutatott nevek:* Nyúl/Nyul, Békés (1700-1800-as évek), Oláh (1800-as
> évek),
> Mezner (1700-as évek, Kortsek (1700-1800-as évek)
> *Kutatott helységek:* Borsos-Berinke/Borsosberény, Kálló, Tereske, Nézsa,
> Szendehely, Zsély, Balassagyarmat, Felsőtárkány, Csány, Apcz/Apc
>
> Nyul Imre
> Debrecen
> nyul.csf at gmail.com
> http://nyul-csaladfa.hupont.hu
> http://rodostrom-nyul.hupont.hu
>
> https://picasaweb.google.com/imre.nyul/CsaladiSirhelyekHroby?authuser=0&feat=directlink
> (Családunk sírjai
> http://nyulcsalad.uw.hu/csaladok.htm (egyéb Nyúl családok)
> _______________________________________________
> _______________________________________________
> családtörténet levelező lista: csaladtortenet at levlista.theka.hu
> http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet
> MaCsE lista: http://groups.google.com/group/macse?hl=hu
>-- 
Kutatott neveim: Gelei, Magdó, Máthé, Lehotszky, Linder, Harsányi (Debrecen
és környéke), Baumgartner

Segítség családfakutatóknak:http://www.macse.org/society/index.php<http://csaladfakutato.uw.hu/index.php>

<http://www.hatvany-online.net/MyProgs/obituaries/gyj.aspx>


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról