[Csaladtortenet 2] Hunyadytól / Várkonyi könyvének méltatása

Hunyady László hunyady.laszlo at chello.hu
2012. Ápr. 8., V, 07:01:32 CEST


Kedves Kutatók!

Alábbiakban megküldöm MACSE tagtársunk Várkonyi Tibor 

most megjelent könyvének ajánlását,

amiben Gudenus úr - a hazai genealógusok kiemelkedő

személye - méltatja ezt az impozáns művet. 

A méltatás testvéregyesületünk a MHGT hírlevelében jelent meg.

Talán lesz közöttetek olyan fiatal kutató, akinek a könyv mintául

szolgálhat a saját családtörténeti könyvének megírásához.

Azért húzom alá, hogy fiatal, mert ehhez egy élet kutatómunkája

szükségeltetik.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Hunyady Laci Ajánlás
Tapasztalatom szerint egyszer mindenki eljut életében arra a pontra, amikor elgondolkodik azon, kik voltak az elődei, hol éltek, mivel foglalkoztak? Csak a felismerés időpontja különböző, ki nagyon korán, szinte már gyermekkorban foglalkozik a kérdéssel, vannak viszont szép számmal olyanok is, akik csak életük alkonyán.

Várkonyi Tibort, akár csak engem, fiatalon kapta el ez az érdeklődés, kíváncsiság az ősökkel kapcsolatban. Minél több neves személyiség fordul elő az elődök végtelen sorában, annál inkább ragadja el az embert a kutatói hév .

Itt fekszik előttem Várkonyi Tibor grandiózus munkájának kézirata, amelynek előzményeit, kisebb részleteit már volt alkalmam látni. Most az egészet látom minden összefüggésével együtt, a korábban vázolt elképzelései testet öltöttek. Csak ránézésre is hatalmas, impozáns munka.

És egyedi. Mert ehhez hasonlót nem igen láttam még kutatómunkám során. 

Az ősjegyzék kiinduló pontja Várkonyi Tibor gyermekei Fanni és Dániel Ádám, kiterjed mind az atyai, mind az anyai ősökre. A szokványos ős-számozást követi, az apa 2-es, az anya 3-as, az apai nagyapa 4-es, a nagyanya 5-ös, az anyai nagyapa 6-os, a nagyanya 7-es, stb.

Minden ős csak egyszer fordul elő, az ősazonosság az ős-számok közé tett = jellel követhető.

Az ősjegyzék 60 nemzedéken át tárja fel a lehetséges ősöket és általuk megelevenedik nemcsak a magyar, de az európai történelem is. Az első dinasztiák: az Árpádháztól a Zähringenekig, császárok, királyok, fejedelmek, hadvezérek, az ország főméltóságai: nádorok, országbírák, zászlósurak és sorolhatnám. A távoli múlttól egészen a közelmúlt történelméig.

A családi kapcsolatok révén mások is rábukkanhatnak a közös ősökre, ezért ezt a művet nemcsak a szakmabelieknek ajánlhatom, hanem mindazoknak is, akik keresik az őseiket, hátha találnak egy vagy több szálat, amely elvezet hozzájuk. Magamról szólva: én találtam.

Várkonyi Tibor másfél évtizeden át lázasan, példamutató szorgalommal kutatta fel valamennyi ősét, de nemcsak a sajátjait: gyermekei által a feleségéét is. Fáradhatatlanul járta a könyvtárakat, a levéltárakat, sőt bizonyossága felöl még a genetikai vizsgálatokat is igénybe vette. A könyv egye­dülállóságát az olvasók széles köre több szempontból is megtapasztalhatja:

a.) Magyarországon általánosan körben is használható, teljesnek tekinthető és ellenőrzött ősjegyzék még nem jelent meg;

b.) lexikonként is funkcionál a könyv, jelentős életrajzi adatgyűjteményre tekintettel;

c.) feltáratlan családi kapcsolatok hálózatos rendszere mutatkozik meg lapjai között, amely kap­csolati háló a történelmi eseményeket teljesen új megvilágításba helyezik, esetleg az addig érthetet­lennek tűnő eseményeket megmagyarázzák;

d.) a könyv egy valóságos európai genealógiát tartalmaz, melyben a különböző származású, társa­dalmi helyzetű és vallású személyek létező rokoni kapcsolata kerül kimutatásra;

e.) vitaindító módon felvállalja bizonyos genealógiai problémák megoldását, közöttük olyan prob­lémákat is,a melyek megoldására eddig senki sem vállalkozott;

f.) ahol ezt szükségesnek tartotta a szerző, alternatív leszármazásokat is közöl, mely a kutatók közötti párbeszédet erősíti;

g.) szemlélteti az élő kapcsolatot a múlttal azáltal, hogy olyan mellékleteket szerkesztett a könyv­höz,amelyek népszerűsítik a történelmi gondolkodást és tudást, és mindezt olyan nyelvezettel teszi, hogy a laikus olvasó is megérti belőle az ott leírtakat;

h.) kézikönyvként használható a történelemmel és annak segédtudományaival foglalkozók szá­mára;

i.) a szerző a legmodernebb orvosszakértői, genetikai és egyéb vizsgálatokat is felhasználta a könyv valóságtartalmának bizonyítására, amely egyben úttörően útmutató olyan érdeklődők számára, akik saját őseik történetét kívánják feldolgozni;

j.) igazolja a genetikusok vizsgálati eredményeit, amely a magyarság génállományának eredetére vonatkoznak.

k.) szakít a hagyományos genealógiai szemlélettel, mely szerint általában a fiági leszármazás érde­mes a figyelemre, helyette az eddig felderítetlen női ágú leszármazásokra kiemelt hangsúlyt fektet, így teremt meg egy eddig ismeretlen egyensúlyt a genealógiában.                                           Gudenus János József családtörténeti író


A kiadói adatok:
http://heraldikakiado.hu/konyvek/csalad-tortenet-hatarok-nelkul.htm

Továbbá:
ISBN 978-963-9204-67-6 

A facebook-os elérhetőség:
http://www.facebook.com/CsaladtortenetHatarokNelkul 


-- 

Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
Székhely: 1118 Budapest, Törökugrató u. 3.

Dr. Fülep Tímea (pénztárnok)
Tel.: +36 70 210-4319, +36 1 246-5025
E-mail: mhgt2009 at gmail.com

Elnök: Dr. Harmath Arisztid
Tel.: +36 20 923-7400
hungarogens at mail.datanet.hu

MHGT bankszámlaszám:
OTP 11705008-20414364 00000000
Nemzetközi számlaszám: HU72 1170 5008 2041 4364 0000 0000
SWIFT KÓD (BIC) OTPVHUHB


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról