[Csaladtortenet 2] Fw: [MACSE: 6599] verset harangozni?

Maria Benedek maria.satumare at yahoo.com
2013. Jan. 6., V, 08:45:16 CET
                   Kedves Levelezőtársak!


      Anyám ma is gyakran használja..." ...emlékszem járt nálunk egy versben ...",azaz egyszer ,valamikor...

     Szabó T.Attila Erdélyi Szótörténeti Tárában néztem volna meg a szó  egykori  használatát  Erdélyben ,de sajnos csak a T betűig  jutott el a MEK .

       Mindenkinek Boldog Újesztendőt kívánok Szatmárról , sok szererettel !

       Benedek Mária ----- Forwarded Message -----
From: István Verner <verneristvan1 at gmail.com>
To: macse at googlegroups.com 
Sent: Saturday, January 5, 2013 11:25 PM
Subject: Re: [MACSE: 6599] verset harangozni?


Még egy apróság. Édesapám, mikor ebéd után lefeküdt, mindig azt mondta: "Alszom egy verset."
Én ezt akkor nem nagyon értettem, de elfogadtam a verset, mint időegységet.
Mi ezen olyan furcsa?
István2013. január 5. 20:12 István Páli írta, <42pali at gmail.com>:

Az alapkérdésre nem ad választ, de bővítheti a témát érdeklődők ismereteit: Dienes Erzsébet : A református egyház...."Az anyakönyvi bejegyzések rávilágítanak
például a lakosság társadalmi rétegződésére, vagyoni megoszlására s a 19.
század eleji mezőgazdasági-ipari fejlődés menetére is. A lakosság társadalmi
megoszlására az 1800-as évek elejéig a „sorsa” rovatban csupán kétféle
bejegyzés utal: a halott vagy redemptus, vagy irredemptus (illetőleg
annak felesége vagy gyermeke.) A redemptus és családtagja temetésének módja
mindig: prédikációval, viszont az irredemptusnak és családtagjának
temetési módja általában: énekszóval. Az énekszós temetést hajdan csak a
szegény családok választották. Énekszóval temették azonban egy-két éves korig a
gyermekeket is. Az anyakönyv adatai ez utóbbi, szóbeli közlést is
alátámasztják. Azokat a gyermekeket is egyházi szertartással temették el, akik
esetleg kereszteletlenek voltak, azonban a kis gyermek temetési módja, akkor
is, ha atyja redemptus volt, mindig csak: énekszóval. Az 1800-as évek
után fokozatosan általánossá válik a redemptus-irredemptus megjelölés helyett a
halott foglalkozásának (a családfő foglalkozásának) közlése. "
>
>Üdv.. P.I.
>
>
>2013. január 5. 14:54 Tóth Vivien írta, <t.v.chizy at gmail.com>:
>
>        Kedves Társak!
>>
>>Vers alatt nem hiszem, hogy a köznyelvi értelemben vett lírikus műfajt
>>kell értenünk. Én pl. előbb gondolok itt inkább igeversre (mint a
>>Biblia szövegének legkisebb szerkezeti elemére, ld. pl. Máté
>>evangéliumának 7. fejezetének 12. verse stb.), vagy az igeversből
>>"továbbfejlesztett" valami olyan értelemre, amihez a választ én is
>>szívesen fogadom, egyéb iránt csak tippem van. Bár jogos lenne, hogy
>>az igevers is eleve valamiből lett elnevezve. :)
>>
>>Az Ószövetségnek egy jelentős része viszont nem mai értelemben valóban
>>verses műfaj, ld. pl. zsoltárok. Erről pedig Umberto Eco egyik
>>könyvének részlete jut eszembe, ami - hangsúlyozom - a 13. században
>>játszódik:
>>
>>Különben is, kivált télidőben, a hajnali ájtatosságra úgy kerül sor, hogy az
>>éjszakából még jó darab hátravan, mivel a szerzetesnek sötétben kell
>>kelnie, s a sötétben
>>hosszasan imádkoznia kell, ekként várván a hajnalt, és buzgalma
>>világló lángjával oszlatván a
>>homályt. Annakokáért a bölcs hagyomány virrasztó barátokról
>>gondoskodik; a testvérek nem
>>feküsznek le a többiekkel együtt, hanem zsoltárokat énekelnek egész
>>éjszaka, pontosan olyan
>>ritmusban és annyit, hogy mérni tudják velük az időt, s így, ha
>>letelik a többiek alvásának ideje,
>>ébresztőt hirdethessenek. (Umberto Eco: a Rózsa neve)
>>
>>        Ilyen alapon akár a harangozó is számolhatta ezzel a módszerrel a
>>harangozás időtartamát, pl. egy miatyánknyi / üdvözlégynyi idő stb.
>>Így az elnevezés is érthetőbb lenne: vers = igevers > több igevers
>>elmondása (vagyis igeszakasz, pl. Miatyánk) = ige"verselés"... Ez
>>persze már csak találgatás részemről!
>>
>>Mindenesetre van olyan gyakorló katolikus barátom, akitől ha
>>megkérdezem, milyen messze van a városban X pont Y ponttól, azt
>>mondja: "Hát gyalog úgy 28-30 üdvözlégyre..." - Na, de ezt már csak a
>>poén kedvéért. :)
>>
>>A misék/istentiszteletek előtti behívás sok helyen ma is gyakorlatban
>>van, így a mi falunkban is: fél órával mise kezdete előtt harangozzák
>>a "behívót" (nálunk a fél órás figyelmeztetőt hívják így.) Ha pedig
>>egy falubeli meghal, napi (talán) háromszor kongatnak temetésig (pár
>>éve még biztos így volt, de azóta is kongatnak, ha halott van a
>>faluban.) Sokszor sajnos csak ebből tudjuk meg, hogy egyáltalán
>>meghalt valaki.
>>
>>Bocsánat az esetleges offért! Kíváncsian várom a megoldást. :)
>>
>>Üdv.: T. Vivi (egy evangélikus "kispap")
>>
>>F Fné Melinda <ffmelinda81 at gmail.com> írta, 2013.01.04.:
>>> A biblia sem verses műfaj és a harangozás is már legtöbb helyen
>>> programozható, a harangozó "szakma" ideje is lejárt.
>>> A programok között szerepel a verselés beállítása is. Ez azt jelenti, hogy
>>> többször, egymás után, bizonyos időközökben szól a harang  vagy harangok, a
>>> verselés független az együtt hangzó harangok számától. Egy-egy vers egy-egy
>>> folyamatos harangzúgás,  vízuálisan hasonlítható az irodalomban a
>>> versszakokhoz. Pl. szentmisék kezdete  előtt még régebben mindenhol fél
>>> órával 1 verset, negyed órával szintén egy verset, kezdetekor szintén egy
>>> verset harangoztak, ez az utolsó harmadik volt a beharangozás. Halottért
>>> pedig annyi verset harangiztak, amennyit a gyászoló család megrendelt.
>>> Remélem, hogy Miklós atya megerősít:))
>>>
>>> 2013. január 4. 21:05 Németh József írta, <nemethjozsef10 at freemail.hu>:
>>>
>>>>  Szerintem a biblia nem versben íródott, de végülis nem ez volt az
>>>> alaptéma.
>>>>  Versnek hívták talán egy-egy harang zúgását, (hasonlóan egy-egy
>>>> vers-strófához), merthogy több is volt ugye belőlük, a legkisebb helyeken
>>>> is legalább kettő, a nagyobbakon meg három is.
>>>>  Miklós atya Tihanyból ha olvassa sorainkat, esetleg tud pontosítani.
>>>>  NJ
>>>>
>>>>  "István Verner" <verneristvan1 at gmail.com> írta:
>>>>
>>>>  Így valahogy! Régen imával mérték az időt, mert ahogy kihúztad a lábad a
>>>> faluból, többé "nem volt nálad óra".
>>>> A faluban meg ki nem látta a toronyórát? Hát a harangozó, mert
>>>> harangozáskor pont alatta állt. Igy aztán imádkozott, hogy tudja mennyi
>>>> idő
>>>> telt el.
>>>>  :-)
>>>>  István
>>>>
>>>>
>>>>  2013. január 4. 15:00 Gelei Judit írta, <gelei.judit at gmail.com>:
>>>>
>>>>> Csak találgatok: maga a harangozás is amolyan fohász: kérés a bűnök
>>>>> megbocsátásáról, felteszem, a harangozó eredetileg elmondott egy
>>>>> fohászt, ami egyben egy vers és egységnyi idő is volt.
>>>>> Összehasonlításként:
>>>>> a pap kirótt valakire "mondj el öt miatyánkot..." és bűnbocsánatot
>>>>> nyersz. S mivel mind a biblia, mind a kanonizált irodalom általában
>>>>> versben van, ezért mond verset harangozáskor.
>>>>>
>>>>> Üdv. Judit
>>>>>
>>>>>  2013. január 4. 13:02 F Fné Melinda írta, <ffmelinda81 at gmail.com>:
>>>>>
>>>>>>  Halálesetkor  legelőször a lélekharanggal tudatták  szűkebb
>>>>>> közösségében, hogy
>>>>>>  meghalt valaki.Az én szülőfalumban ezt úgy hívták, hogy
>>>>>> "kicsendítették".
>>>>>>  Ezután a sekrestyés-harangozóval beszélte meg a gyászoló család, hogy
>>>>>> temetésig hány verset harangozzanak naponta, természetesen nem ingyen,
>>>>>> ezért fizetni kellett az egyházközség pénztárába. Egy vers a
>>>>>> gyakorlatban
>>>>>> pár perces folyamatos harangozást jelent.
>>>>>>
>>>>>>  Üdv:
>>>>>>  Melinda
>>>>>>
>>>>>>  2013. január 4. 12:44 Németh József írta,
>>>>>> <nemethjozsef10 at freemail.hu>:
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>  anyakönyvi bejegyzésben: az elhunytra 4 verset harangoztak.
>>>>>>>  Mit jelent a verset harangozni kifejezés? A szegényebbekre
>>>>>>> kevesebbet,
>>>>>>> a gazdagabbakra többet, gondolom időtartamot jelent, de tudja valaki
>>>>>>> pontosan? És miért verset?
>>>>>>>  NJ
>>>>>>> --
>>>>>>> --
>>>>>>> A Magyar Családtörténet-kutató Egyesületet (MACSE) csoport levele
>>>>>>> A csoport címe: macse at googlegroups.com
>>>>>>> A csoport honlapja: http://groups.google.com/group/macse?hl=hu
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>>  *Üdvözlettel:*
>>>>>>  *Fné F. Melinda*
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> --
>>>>>> A Magyar Családtörténet-kutató Egyesületet (MACSE) csoport levele
>>>>>> A csoport címe: macse at googlegroups.com
>>>>>> A csoport honlapja: http://groups.google.com/group/macse?hl=hu
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Kutatott neveim: Gelei, Magdó, Máthé, Lehotszky, Linder, Harsányi
>>>>> (Debrecen és környéke), Baumgartner
>>>>> Segítség
>>>>> családfakutatóknak:http://www.macse.org/society/index.php<http://csaladfakutato.uw.hu/index.php>
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> --
>>>>> A Magyar Családtörténet-kutató Egyesületet (MACSE) csoport levele
>>>>> A csoport címe: macse at googlegroups.com
>>>>> A csoport honlapja: http://groups.google.com/group/macse?hl=hu
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Verner István
>>>> Kutatott nevek: Blankenfeld, Bleha, Breitengross, Germanecz, Győrffy,
>>>> Keller, Kormoss, Lehotay, Malik, Monhalt, Reckert, Schelles, Verner,
>>>> Vittek, és Weber
>>>> családfa: http://www.myheritage.hu/site-44994942/verner
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> --
>>>> A Magyar Családtörténet-kutató Egyesületet (MACSE) csoport levele
>>>> A csoport címe: macse at googlegroups.com
>>>> A csoport honlapja: http://groups.google.com/group/macse?hl=hu
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> --
>>>> A Magyar Családtörténet-kutató Egyesületet (MACSE) csoport levele
>>>> A csoport címe: macse at googlegroups.com
>>>> A csoport honlapja: http://groups.google.com/group/macse?hl=hu
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> *Üdvözlettel:**
>>> *
>>> *Fné F. Melinda**
>>> *
>>>
>>> --
>>> --
>>> A Magyar Családtörténet-kutató Egyesületet (MACSE) csoport levele
>>> A csoport címe: macse at googlegroups.com
>>> A csoport honlapja: http://groups.google.com/group/macse?hl=hu
>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>>--
>>--
>>A Magyar Családtörténet-kutató Egyesületet (MACSE) csoport levele
>>A csoport címe: macse at googlegroups.com
>>A csoport honlapja: http://groups.google.com/group/macse?hl=hu
>>
>>
>>
>>
>-- 
>-- 
>A Magyar Családtörténet-kutató Egyesületet (MACSE) csoport levele
>A csoport címe: macse at googlegroups.com
>A csoport honlapja: http://groups.google.com/group/macse?hl=hu
> 
> 
> 
>


-- 
Verner István
Kutatott nevek: Blankenfeld, Bleha, Breitengross, Germanecz, Győrffy, Keller, Kormoss, Lehotay, Malik, Monhalt, Reckert, Schelles, Verner, Vittek, és Weber
családfa: http://www.myheritage.hu/site-44994942/verner
-- 
-- 
A Magyar Családtörténet-kutató Egyesületet (MACSE) csoport levele
A csoport címe: macse at googlegroups.com
A csoport honlapja: http://groups.google.com/group/macse?hl=hu           


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról