[Csaladtortenet 2] etikai kódex a nemesek részére-létezik? -létezett?

Benke Tamás tbenke at index.hu
2014. Sze. 16., K, 10:46:43 CEST


Kedves Tamás!
Én klasszikus illemkódexet nemesek részére még nem láttam, de kétségkívül létezhetett ilyen (külföldön mindenképpen, de talán magyar nyelven is, talán az OSZK-ban kéne megnézni).
Több könyvet találtam, melyek részben tartalmaznak illemszabályokat, szokásokat, címzéseket, melyeket annak idején nemesi körökben használtak:Marcziányi György: Nemesség (Bp. Franklin-társulat, 1886.)
https://archive .org/details/nemessg00marcgoog
Nemesi címekről, címzésekről, udvar- és alapítványképességről, érdekes történelmi utalásokkal megtűzdelve.Kempelen Béla: A Nemesség: útmutató az összes nemességi ügyekben; Genealogiai és heraldikai kézikönyv (Bp . Benkő Gyula Könyvkereskedése, 1907.)
Hasonló témájú, mint Marcziányi könyve.ölyvedi Vad Imre: Nemességi könyv (Koroknay Nyomda, 1930.)
Egyszer volt a kezemben, de az előző két műnél is érdekesebbnek tűnt.Ottlik Dániel: A tisztbéli írás módjának saját szavai (Pest, Trattner, 1826.)
http://books.google.hu/books?id=jrNTAAAAcAAJ&dq=ottlik&hl=hu&pg=PA1#v=onepage&q=ottlik&f=false
Címzésmintákat, dokumentummintákat tartalmaz, PPSK vm. tisztviselői használatára.A pesti művelt társalgó (Pest, Lampel, 1872.)
http://mek.oszk.hu/08600/08657/08657.pdf
Alapvető illemszabályokat, megszólításokat tartalmaz (1. rész). Társalgási részét én meglehetősen együgyűnek tartom, de pl. a virágnyelv és színnyelv leírása érdekes.Nyilvánvaló, hogy annak idején aki magasabb társadalmi szinten mozgott, az nem könyvből, hanem saját szüleitől, környezetétől sajátította el a viselkedési szabályokat. A nemesi életforma visszaszorulásával, a nemesi címek eltörlésével, a nemesség üldözésével, a Magyar Királyság felszámolásával mindezek a szokások eltűntek a köztudatból, de ugyanez vonatkozik a népi kultúrára is (népviselet, megszólítások, ülésrend a templomban, nagyobb családi események forgatókönyve, stb.).
A mondás szerint: ahány ház, annyi szokás; tehát minden családnak, közösségnek meg voltak a maga belső szabályai . Ezek az időben is változtak.
A viselkedéskultúra személyes és időről-időre divatszerűen változó jellege folytán tehát az egyes korszakok nemesi illemszabályait csak töredékekből lehetne rekonstruálni, és a mára már kihalt szóbeli hagyományból. A fenti könyvek mellett, a sokunk által ismert elsődleges levéltári források (végrendeletek, levelek, meghívók stb.) jöhetnek szóba, emellett naplók, visszaemlékezések, anekdota-gyűjtemények. Ezek közül megemlíthetjük Kőváry László: "Magyar viseletek és szokások", br. Apor Péter: "Metamorphosis Transsylvaniae", gr. Vay Sándor "Összes munkáit", valamint "Régi nemes urak, úrasszonyok" c. gyűjteményét, Tóth Béla gyűjtéseit, és a régibb írók, pl. Mikszáth Kálmán, Eötvös Károly, Jókai Mór, Fáy András, gr. Széchenyi István, Verseghy Ferenc, gr. Gvadányi József, Gyöngyösi István műveit.
A magam részéről Justh Zsigmond "Fuimus" c. regényét tudom ajánlani, mint a régi nemesség végóráinak hiteles analízisét. Ez a regény, ahogy gr. Vay Sándor munkái is (melyet a "Régi nemes urak" előszavában is említ), egyébként egyfajta útkeresés, megújulás reménye jegyében születtek, de a történelem, úgy látszik, (egyelőre) más irányba vezetett.
Ezeken kívül nemesi szokásokról egyes történelmi monográfiák mellék-fejezeteiben szoktak írni, pl. Badál Ede: Kastélyok és kúriák Pest, Heves és Nógrád megyében c. munkájában, vagy Mocsáry Lajos: A régi magyar nemes c. művében, vagy az Osiris Kiadó által 2001-ben megjelentetett "Magyar udvari rendtartás" c. könyvben (XVII-XVIII. századi magyar főúri udvarok életét bemutató forráskiadvány), stb..
Üdv: Benke Tamás.-- Eredeti üzenet --
Feladó: Tamás Solymosi <solymitomi at gmail.com>Címzett: csaladtortenet  <csaladtortenet at levlista.theka.hu>Elküldve: 2014. szeptember 15. 21:21Tárgy : [Csaladtortenet 2] etikai kódex a nemesek részére-létezik? -létezett?

Tisztelt Kutatótársak!
 
 Bizonyára minden korszakban más volt, de létezik, vagy írt valaki egyfajta
 etikai kódexet a nemesek számára?
 
 Pl
 -a társasági viselkedésről?
 -az otthoni viselkedésről?
 - a tisztességes üzleti élet szabályairól?
 
 Minden ilyesmi érdekelne.
 
 Köszönettel:
 
 Tamás
   ==  ==  ==  ==  ==
 Támogatott csatolmányok:jpg, jpeg, gif, png, pdf; Max. méret: ~3 MB
 _____________________________________________________________________________
 levelező lista honlap: http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet
 Levlista fórum: http://levlista.theka.hu/csaladtortenet/smfor/
 


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról