[Csaladtortenet 2] Koszorú, hiányzó emléktáblákra Náciellenes magyar arisztokraták a II. világháború idején

Lévay Béla levaybela at invitel.hu
2015. Ápr. 21., K, 15:46:05 CEST


Kedves István!
Tetszett az idézett írás, és egyetértek a javaslatoddal is.
Hála istennek, vannak azonban helyek, ahol erre odafigyelnek.
Komárom városában pl. ápolják korábbi polgármesterük Alapy Gáspár emlékét 
(aki nem volt ugyan arisztokrata származású), de "Ember maradt az 
embertelenségben", amint az a városháza falán elhelyezett emléktábláján 
olvasható, és iskolát és parkot is neveztek el róla.

Életéről az alábbiak olvashatók 
(http://www.ipari-kom.sulinet.hu/Alapy.html):

Névadónk
Alapy Gáspár
(1880,Észak-Komárom – 1945, Dachau)


Összeállította: dr. Fehérváry Magda


Iskolánk 2007. augusztus 1-től olyan komáromi ember nevét vette fel, akinek 
személyét és tetteit nem örökítette meg a történelem, csupán néhány idős 
komáromi polgár emlékezetében élhet az 1920-1930-as évek városépítő 
polgármestere. Alapy Gáspár családja régi (XIII. sz.) nemesi család. Egyik 
őse a szigetvári hős, Zrínyi Miklós unokaöccseként részt vett Szigetvár 
sikertelen török elleni védelmében (1566). A dédunoka Zrínyi Miklós név 
szerint említi a Szigeti veszedelem című művében:
„Hát Alapi Gáspár négy ötven szablyával
Jün, van befödözve párducnak hátával,
Vitéz módra ékes szép daru tollakkal
Bővölkedik vitézséggel s okossággal.”
                                  (5. ének, 
48. vers)
   A XX. századi Alapy-utód hősies embersége nem kapott ekkora 
nyilvánosságot. Nézzük, ki is volt Alapy Gáspár, iskolánk névadója!
1880. szeptember 10-én született Komáromban. Iskoláit szülővárosában és a 
pozsonyi királyi katolikus főgimnáziumban, a jogot Pozsonyban és Budapesten 
végezte. Több évig ügyvédjelöltként dolgozott, majd 1912-től városi 
aljegyzőnek választották. Közben újságírással is foglalkozott (Pozsony: 
Nyugatmagyarországi Híradó – belső munkatárs; Komárom: Komáromi Újság – 
szerkesztő).
   Az I. világháborúban (1914-1918) előbb tartalékos volt, majd 
tüzérhadnagyként harcolt a szerbiai fronton. A háborúból visszatérve 1918. 
november 6-án helyettes főjegyzővé nevezték ki, 1918. december 11-én pedig 
városi főjegyzőnek választották. E tisztséget nem sokáig tölthette be, mert 
az I. világháborút lezáró trianoni béke átrajzolta Magyarország térképét, és 
Komáromot is kettéosztotta a Duna vonalán. Az északi Komárom volt az igazi 
városi település, amely most már Csehszlovákiához került, és onnan a cseh 
hatóságok 1921. január 18-án a következő indokkal utasították ki Alapyt 
„tartózkodása a csehszlovák állam területén sem rendőri, sem politikai 
szempontból nem volt kívánatos ”. Ekkor települt át a déli városrészre, a 
mai magyar Komáromba, amely Magyarország fennhatósága alatt maradt.
Itt 1921. január 31-én főjegyzői állást kapott, 1922. június 26-án pedig 
helyettes polgármesterré nevezték ki. Három év után, 1925. május 16-án 
egyhangúlag Komárom polgármesterévé választották. Ezt a tisztséget többszöri 
újraválasztása után 1944. augusztus 31-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte be.
   Alapy Gáspár polgármesterségének ideje alatt a déli városrész, a magyar 
Komárom óriási fejlődésnek indult. Előtte itt semmiféle középület, út-, 
villany-és csatornahálózat nem volt, hisz az északi város 13 utcából álló 
Duna jobb parti  része volt csupán (1919). Alapy nevéhez fűződik a városi 
székház, a pénzügyi palota, 2 templom, ugyanannyi imaház, 3 iskola, 
járásbírósági és rendőrségi székház, adóhivatal, pénzügyi laktanya, vasutas 
lakótelep, városi bérház, a strandfürdő épülete, stb. megépítése. 
Polgármestersége alatt a város lakosainak száma közel háromszorosára 
emelkedett, az utcák száma pedig 53-ra nőtt (1937).
Ezt a fejlődést remek kapcsolataival és ügyes várospolitikájával érte el, 
amit az egyik helyi lap (Komáromi Lapok, 1939. aug. ? 10.old.) így méltat: 
„A magyar impérium alatt levő jobbparti városrészt ügyes várospolitikával 
felvirágoztatta, városfejlesztő koncepciójának eredményes keresztülvitelével 
az újvárost a modern városok sorába emelte s lakosságának megélhetést és 
jólétet teremtett.”.
   Kiváló szolgálatainak, hazafias és közérdekű munkásságának elismeréséül 
Horthy Miklós kormányzó magyar királyi főtanácsosi címmel tüntette ki (1924. 
júl. 11.), a római pápától pedig a pápai Nagy Szent Gergely Rend 
középkeresztjét kapta (1926. júl. 5.).
Minden hazafias és kulturális egyesület vezetésében aktívan részt vett; a 
Polgári Társaskör és a Tűzoltó Testület díszelnöke, a római katolikus 
egyházközség világi elnöke volt.
   Alapy Gáspár életében nagy változást hozott a csehszlovák kézen levő 
Észak-Komárom Magyarországhoz való visszacsatolása. 1939. július 15-ével az 
egyesített Komárom polgármesteri székébe őt nevezte ki a belügyminiszter. Az 
északi városrész lakóinak egy része fenntartásokkal fogadta az „anyásokat”, 
az anyaországból érkező hivatalnokokat, akik a legjobb tisztségeket 
foglalták el. A keresztény, humanista polgármester a komáromi zsidó lakosság 
vagyonának és biztonságának védelmében rövidesen szembekerült egy 
befolyásos, erőszakos szélsőjobboldali csoporttal. Vezetőjük ifj. Wojtowicz 
Richárd helyi fényképész volt, akit 1936-ban kémkedésért 9 évi fegyházra 
ítélt a csehszlovák állam, de 1938-ban amnesztiában részesült. A város 
Magyarországhoz csatolása után a megye nyilasainak vezére, majd a 
nyilaspuccsot követően, 1944 októberében Komárom megye főispánja lett. A 
háború végén apjával Venezuelába menekült. (Mácza Mihály: A fényképezés 
története Komáromban 1945-ig. In.: Komárom megye fototörténete. Tatabánya, 
1988. 12. old.). Ifj. Wojtowiczék -Szálasi Ferenc nyilaskeresztes pártjának 
hatalomra jutása után - 1944. október 17-én több városi vezetővel együtt 
Alapy Gáspárt is zsidópártolás vádjával letartóztatták és a monostori erődbe 
internálták. Utána a Csillagerődbe került át, innen őt a dachaui 
koncentrációs táborba deportálták, a többi városi vezetőt pedig szabadon 
bocsátották. Dachauban mint a 136708. számú fogoly halt meg. Halálának 
időpontja pontosan nem ismert, valószínűleg 1945. februárjában (5. vagy 
22.?) hunyt el.
   A fentiekből kitűnik, hogy Alapy Gáspár társadalmi és vallási különbség 
nélkül valamennyi komáromi lakos polgármesterének tartotta magát. Komáromért 
és polgáraiért kifejtett tevékenysége, önfeláldozása példa lehet 
mindannyiunk számára.
1981-ben Nemeskürthy István forgatókönyve alapján Hajdufy Miklós „A béke 
szigete” címmel tévéjátékot készített Alapy Gáspár polgármesterről, de a 
filmben sem Alapy, sem Komárom neve nem hangzik el, csak a végén van egy 
felirat, amin megnevezik őt, és halálának időpontját 1945. febr. 22.-ére 
teszik.


Üdvözlettel,
Béla


Lévay Béla
2457 Adony, Vetus Salina u. 17.
Mobil: 20-803-8061
levaybela at invitel.hu
Honlap: levay-csaladfa.hu
----- Eredeti üzenet ----- 
From: "István (Stephan) de Rakovszky"
Sent: Tuesday, April 21, 2015 11:20 AM
To: BUOD
Cc: Charta XXI ; Sztáray-Kézdy ; Családtörténet ; CÖF
Subject: [Csaladtortenet 2] Koszorú, hiányzó emléktáblákra Náciellenes 
magyar arisztokraták a II. világháború idején

Kedves Listatársak!
egy érdekes cikket olvastam:
http://kommentar.info.hu/iras/2011_2/koszoru_hianyzo_emlektablakra
Ebben említenek több olyan embert, aki ellenálló volt a nácikkal szemben
1944-ben, ezért német koncentrációs táborokba hucolták el őket.
Ideje lenne, hogy emléktáblát állítsunk nekik a raboskodásuk helyén, pl
Dachauban.

Üdv.
Rakovszky István
 == == == == ==
Támogatott csatolmányok:jpg, jpeg, gif, png, pdf; Max. méret: ~3 MB
_____________________________________________________________________________
levelező lista honlap: 
http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet
Levlista fórum: http://levlista.theka.hu/csaladtortenet/smfor/ 
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Komárom Alapy Gáspár.JPG
Type: image/jpeg
Size: 3281269 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://levlista.theka.hu/pipermail/csaladtortenet/attachments/20150421/0ab4ac60/KomromAlapyGspr.JPG>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 49024.jpg
Type: image/jpeg
Size: 175933 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://levlista.theka.hu/pipermail/csaladtortenet/attachments/20150421/0ab4ac60/49024.jpg>


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról