[Csaladtortenet 2] jegyző

Gabriella Gál cecilke at gmail.com
2016. Május. 28., Szo, 19:54:02 CEST


Kedves Listatagok!

Jegyzőkről kérdezett valaki a múltkor.

Neki segítségül egy álláshirdetés 1901-ből:

"Pályázati hirdetmény.
A lemondás folytán megüresedett kraszna- bélteki jegyzői állásra pályázatot
hirdetek.
Felhívom, miszerint azok akik ezt az állást elnyerni óhajtják, hogy az
1883. I. t.-cz.
6. §-ában, esetleg az 1900. XX. t.-cz. 3. §-ában előirt képesítésüket,
életkorukat, eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal felszerelt
kérvényüket
f. évi augusztus hó 14-ig hozzám nyújtsák be.
A jegyző javadalma: 900 korona és természetbeni lakás; azonkívül egy
holdnyi földnek a haszonélvezete.
A választás 1901. augusztus 15-én d. e. 11 órakor fog Kraszna-Béltek község
házánál megtartatni.
Erdőd, 1901. julius hó 29.
Damokos Ferencz, főszolgabíró."

http://library.hungaricana.hu/hu/view/SzatmarmegyeiKozlony_1901/?query=kany%C3%B3%20emi*&pg=205&layout=s

Gabi


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról