[Csaladtortenet 2] eremita

Resmann Ágnes aresmann at freemail.hu
2020. Okt. 18., V, 12:58:55 CEST


Úgy tűnik, hogy mégis van Kürt közelében is egy Remete, ahogy én gondoltam. Idézek Borovszky Pozsony vm-ről szóló könyvéből

:Az 1696-iki összeírás.

A törökök kiűzetése utáni korszak birtokviszonyairól, az uradalmaknak és a birtokosoknak 1696. évi összeírásából nyerünk adatokat. Ez összeírás adatai szerint a felső járásban: a detrekői, stomfai és dévényi uradalmakat ifj. gróf Pálffy Miklós, Nagylévárdot gróf Kollonich Ádám, az éleskőit Czobor gróf özvegye, Ostrosich és Lövenburg grófok a baizini és a szentgyörgyi, valamint a vöröskői uradalmakat Szuhával együtt idősebb gróf Pálffy Miklós és János grófok, a szomolányit gróf Erdődy György és Kristóf birták. Ugyancsak e járásban a következő családok voltak birtokosok: Spáczay (Spácza), Mérey (Bohunicz), Dobsa (Felső-Korompa), Labsánszky (Nádas), Kerekes, Slossberg, Semsey (Cziffer), br. Andrássy (Tótújfalú, Puszta-Páty), Zichy gróf (Vedrőd), br. Esterházy és Beniczky (Báhony), Csáky gróf (Magyarbél). Az alsó járásban, a semptei uradalmat Esterházy Antal gróf bírta, Tallóst, Keresztúrt, Szent-Ábrahámot, Taksonyt, Galántát gróf Esterházy Ferencz. Ezenkívül a következő nagyobb birtokosok említtetnek: Széchényi (Kürt), Lyndvay (Vizkelet), Kelio (Kis-Bresztován), Beniczky (Lócz), Tinnyey (Alsó-Lócz), Majláth (Zavar), Andrássy (Hodi), Maholány (Tót-Nyárasd), Viczay (Nebojsza), Pribila (Barakony), gróf Pálffy Miklós főispán (Alsó-Szeli). A III., vagyis a csallóközi felsőjárásban: Maholányi (Iványi, Egyházfalva, Torcs, Csötörtök, Eberhard stb.), gr. Pálffy Miklós főispán (Zoncz, Péntek-Súr, Hegy-Súr, Nagy-Fődémes, Maczháza), Vitál (Nagy-Légh). A vármegye alispánja (Tonkháza, Illésháza, Mórocz, Torcs, Misérd és Szemet), Karner (Csellye), Jókay (Nagy-Szarva) Lendvay (Uszor), Lippay (Cselesztő és Kiliti), Szente (Kiliti). Úgy ebben 681mint az előző járásban, több egyházi és szabad királyi városi birtok feküdt. Az alsó-csallóközi járásban legnagyobb birtokos a vármegye főispánja volt, a ki a gellei uradalmat bírta, utána a győri káptalan; kívülök még a következő nagyobb birtokosok említtetnek: Mórocz (Kis-Lucs, Szent-Mihályfa, Felistál, Kürt), Maholányi (Kürt, Remete, Vámosfalu), Amadé (Várkony, Bős, Boda), Lippay (Nagy-Lucs), Viczay (Remete), Széchenyi (Remete).Kedves Elemér!


 

-------- Eredeti levél --------

Feladó: dr. Csuti Elemér Gábor <csutielemer at antennanet.hu>
Dátum: 2020 október 17 18:31:31
Tárgy: RE: [Csaladtortenet 2] eremita
Címzett: 'Resmann Ágnes' <aresmann at freemail.hu> 'csaladtortenet' <csaladtortenet at levlista.theka.hu>

Köszönöm, de nem találok értelmes közelségben ilyen helységet. (Kürt,
Komárom vm.)


Üdvözlettel,
dr. Csuti Elemér Gábor

-----Original Message-----
From: csaladtortenet <csaladtortenet-bounces at levlista.theka.hu> On Behalf Of
Resmann Ágnes
Sent: Saturday, October 17, 2020 12:11 PM
To: csaladtortenet <csaladtortenet at levlista.theka.hu>
Subject: [Csaladtortenet 2] eremita

Kedves Elemér!

Remete nevű helységből való az illető. Attól függ, milyen Remete van a
közelben. Talán Remeteszőlős, vagy Máriaremete.

Üdv:
Ágnes

 
== == == == ==
Támogatott csatolmányok:jpg, jpeg, gif, png, pdf; Max. méret: ~3 MB
____________________________________________________________________________
_
levelező lista honlap:
http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet
Levlista fórum: http://forum.csaladkutatas.hu
 


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról