[Csaladtortenet 2] [MACSE: 22555] Re: a MACSE gazdálkodása 2020-ban

Horváth Péter elar74 at yahoo.com
2020. Okt. 25., V, 13:02:52 CET


 "8. Én azonban felhívnám a tagok figyelmét arra, hogy jól látható, hogy kb. évi 6 millió Ft bevételünk van, és két tétel (két félállású ember) ebből azonnal elvisz 4,8 millió Ft-ot, bérelünk továbbá irodát (480 000 Ft), veszünk irodaszert, meg ki tudja mit, rendezvényeken eszünk pogácsát stb. és a maradék 1,2 M Ft már huss, el is ment. Ezt akarjuk?"
Emlékeim alapján most csak Zuzsa van (jövőre még nem egyértelmű a titkári pozició betöltése  - amit egyébként én nem támogatok).Illetve az irodabérlés jelenleg nem 20e Ft? (Nem emlékszem pontosan)

Üdv: Péter
    On Sunday, October 25, 2020, 11:25:18 AM GMT+1, Reisz T. Csaba (Otthon) <retix at t-online.hu> wrote:  
 
 
Tisztelt Tagtársak!

Már megint hosszú leszek, mert ezt röviden nem lehet előadni.

Egyfelől megnyugvással tapasztalhatjuk, hogy a MACSE tagjai visszatérnek a szakmai kérdésekre, másfelől aggodalommal figyelem, hogy az egyesület szervezeti ügyeiben továbbra sincsen megnyugtató előrelépés. Nem szabad elfelejtenünk, hogy pl. a családtörténet-kutatási ügyek itteni folyását az egyesület zavartalan működése, sőt, létezése teszi lehetővé. Éppen ezért egyáltalán nem érdektelen mellékszál az, ha a szervezeti élet kerül terítékre. Ami az egyesület működését, létét veszélyezteti, azzal foglalkoznunk kell.

I. Ténybeli előzmények:

1. Gonda István FB-elnök (= GI) 2020. szeptember 23-án kelt „Felügyelő Bizottság” tárgyú e-levelében az FB jelentésének 34 igen és 14 nem szavazattal elfogadása alapján úgy vélte, hogy a szavazók 29%-ának volt valamilyen fenntartása, kifogása. Ennek apropóján jelezte, hogy az FB nyitott a felmerülő problémákra.

2. Ari Ilona (= AI) október 18-i levelében azt jelezte, hogy továbbra is várja az FB állásfoglalását (amely reményei szerint nem egyezik GI szóban előadott, írásban azóta sem olvasható beszámolójával) az egyesület Alapszabály-ellenes működéséről (későbbi levelében tisztázta azt is, hogy a költségvetés hiányát érti ez alatt).

3. GI aznapi e-levelében hosszan írt a költségvetésről. Eszerint ő a meghívó alapján észlelte a kötlségvetés hiányát a napirendek között, azt az FB jelentésébe belefogalmazta, majd kihúzta és nem említette ezt a részt, mert Gelei Judit felszólalásában fellelte a 2020-as költségvetés bizonyos elemeit, és úgy gondolta, hogy a vírushelyzet miatt nem lett volna lehetőség egy tiptop költségvetés elkészítésére. Miután felvetődött, hogy rendkívüli közgyűlésen kellene elfogadni a költségvetést, tájékozódott a jogászuknál, majd arra a következtetésre jutott, hogy ez ügyben nem szükséges közgyűlés összehívása, bár a tagok 1/3-a bármikor kezdeményezheti egy olyan összehívását. Egyúttal bekérte a főkönyvi kivonatot.

4. GI október 19-én AI-nak a nyilvános fórumon megküldte az FB-beszámolót, amit AI a honlapra is feltenni javasolt.

5. GI október 24-én ismét levelet írt a fórumra, amelyben a költségvetést illető észrevételekkel kapcsolatban adott tájékoztatást. Levelében úgy  vélte, hogy a költségvetés készítése elsősorban Gelei Judit, másodsorban az Elnökség feladata. Összehasonlította a 2019. évet a 2020. év addigi költéseivel, és megállapította, hogy az Elnökség felelős gazdálkodást folytatott és még gyarapította is az egyesület vagyonát. Később a táblázatot az összehasonlító adatok nélkül ismét megküldte.

Ezek azok az előzmények, amelyeket a fórumon olvashattunk. Mindezek alapján pedig az az összbenyomásom, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke egyrészt nincsen tisztában azzal, mi a feladata, másrészt nem az Elnökséget felügyeli a tagság érdekében, hanem a tagságot igyekszik leszerelni az Elnökség érdekében. Az alábbiak a problémáim:

1. Az FB feladata az, hogy az egyesületben az ügyintéző és képviseleti szervtől függetlenül ellenőrizze a szervezet törvényes működését. Nyilván jellemzően a jogi-pénzügyi működésének szabályszerűségét kell ellenőriznie, de ha mondjuk a szakmai munkájában végezne törvénytelenséget az egyesület (nem is akarok példákat mondani, nem végzünk ilyent), akkor abban is felszólalhatna. Tehát egy kontrollszerv az FB, így szereptévesztés az Elnökségnek köszönetet mondó gondolat a jelentésében. Az Elnökség nem szívességet tett, hanem saját érdekében tájékoztatta az FB-t. Az azóta a MACSE 2020. évi közgyűlés menüpontjába feltett FB-jelentés további érdekes megállapításokat tesz, így például azt, hogy az Elnökség munkája aktívabb, nyíltabb, a tagság számára átláthatóbb lett. Ezt örömmel olvastam, de szívesebben látnám és tapasztalnám. Vajon az elnökségi ülések jegyzőkönyvei, határozatai hogyan ismerhetők meg a tagság által (leszámítva a 2020. augusztusi jkv-et)? Amikor az Elnökség (volt) tagjainak csörtéit olvassuk itt a fórumon, csak kapkodjuk a fejünket. Elég baj, hogy azokat a tagokat szólják meg, akik az elnökségi határozatokat ideidézik, és nem gondol senki arra, hogy a nyilvánosság talán mindannyiunk érdeke és mindenkire tartoznának az elnökségi munka eredményei? Hát ezt a hiányt eminensen az FB pótoltathatná. (Kérem az FB-t, gondoskodjék arról, hogy az elnökségi ülések jegyzőkönyvei és határozatai a tagság által megismerhetők legyenek).

2. Nem tudom, ki a jogászunk, jogászuk (a birtokviszonyban bizonytalan vagyok), aki milyen tanácsot adott, ami alapján arra a következtetésre jutott az FB elnöke, hogy nem szükséges költségvetést elfogadó közgyűlést összehívni. Szívesen olvastam volna ennél bővebb, jogilag alátámasztott álláspontot. Ha igaza lenne, akkor az azt jelentené, hogy az egyesület alapszabályában lefektetett vonatkozó rész (a közgyűlés az elnökség által beterjesztett költségvetést elfogadja, amit az elnökség végrehajt), nem jelent semmit. Üres beszéd. Igen ám, de ha ez a mondat az, nem üres mind a többi? Akkor az Alapszabályunk írott malaszt, az Elnökség azt csinál, amit akar? Itt talán az elmélet és a gyakorlat küzd is egymással. Aggodalmas.

3. Az írja az FB elnöke, hogy elsősorban Gelei Judit, másodsorban az Elnökség feladata a költségvetés elkészítése. Épp a fenti mondat világossá teszi, hogy az Elnökség dolga ez, ne kenjenek már mindent szegély Gelei Juditra. (Megjegyzem, az, hogy a pénzügyi beszámolója számos oda nem illő adatot is tartalmazott, továbbá próbált valamiféle adatokat 2020-ra is beírni, jó szándékúan, de nyilván partizánként, megzavarhatja a tagokat, azt a hamis látszatot kelti, hogy készült valamiféle költségterv…)

4. Legsúlyosabb kijelentésnek azt tartom, hogy az FB elnöke már a meghívóból érzékelte a költségvetés napirendi hiányát, de azt a jelentésébe írta be, majd onnan kihúzta. Hát elnézést kérek, de ha az FB elnökeként érzékelem, hogy súlyos mulasztás történt, akkor nem várok vele a közgyűlésig, hanem tagként, de főképp FB-elnökként értesítem az elnökséget erről határidőn belül, és akkor simán pótolható, elkészíthető lett volna. Megjegyzem, a közgyűlésen számos hozzászólót igyekeztek azzal leszerelni, hogy miért nem szólt időben. Erre itt van az FB, aki még el is mondja, hogy hogyan cselekedett!

5. Az a tény, hogy nincsen költségvetésünk, azt jelenti, hogy az Elnökség egyesületi felhatalmazás nélkül költ, belenyúl a kasszába és kivesz, kifizet. Hol erre, hol arra. Ki tudja, hol a határ? Ha nem szól senki, szabad a tánc. Kontroll nincs. EZ AZ, amit nem szabad hagyni, a kontrollnélküliséget, a felhatalmazás nélküli költést. És ezt éppenséggel a Felügyelő Bizottság konrollálhatná, aki – láthatólag – nyugodtan ül, mert valakinek a jogászával konzultálva az elnök erre jutott. Hát én pedig nem így gondolom.

6. Tanácstalan vagyok abban, miért nem ismeri fel az Elnökség és ezek szerint az FB, hogy a költségvetés léte nem az én vesszőparipám, hanem a jogilag szabályos működés alapja, az elnökség életbiztosítása. (Még azt sem mondom, hogy ha idén is beletesznek néhány las-vegasi taxiszámlát, bárki fennakadna rajta, aki pedig igen, annak nem válaszolnak). Költségvetést összerakni nem ördöngösség, nem időigényes, de mindenki számára megnyugtató. Ehhez képes már vagy 5-6 hét eltelt a közgyűlésből, és még mindig nem ennek pótlásáról, hanem a szavukat felemelő tagok leszereléséről van szó nyilvánosan (ki tudja, mi zajlik még privátban is).

7. Mi van akkor, ha nem lesz költségvetésünk soha, egészen a jövő évi közgyűlésig? Az elnökség majd elmondja, milyen munkákat végzett, az FB felolvassa a jelentését, hogy minden rendben, és a tagok a beszámolókat elfogadják. Ha ez történik (márpedig ez szokott), akkor megkapja azt a felmentvényt az elnökség, amely így megnyugodva folytatja azt a munkát, hogy dolgokat elhatároz és azokra pénzt vesz ki a kasszából. Egy ideig ezt nyilván megteheti.

8. Én azonban felhívnám a tagok figyelmét arra, hogy jól látható, hogy kb. évi 6 millió Ft bevételünk van, és két tétel (két félállású ember) ebből azonnal elvisz 4,8 millió Ft-ot, bérelünk továbbá irodát (480 000 Ft), veszünk irodaszert, meg ki tudja mit, rendezvényeken eszünk pogácsát stb. és a maradék 1,2 M Ft már huss, el is ment. Ezt akarjuk?

9. Persze a többség akarhatja ezt is; csak érdemes arra figyelni, hogy éppen az alapító ősanyákat és ősatyákat szorítja ki folyamatosan az Elnökség az egyesületért való munkálkodásból, miközben ne feledjük el, minden nekik köszönhető. Ezt sem akarom részleteiben felsorolni.

Megint csak a summázat:

a) FB hasson oda, hogy az egyesületnek legyen költségvetése, továbbá szólítsa fel az Elnökséget a jegyzőkönyveinek és határozatainak tagsággal való megismertetésére.

b) Az FB tagjai hassanak oda, hogy az FB elnöke érdemben, testületi vezetőként végezze a feladatát.

c) Az Elnökség tagjai hassanak oda, hogy az Elnökség is alapszabályszerűen végezze a feladatát.

Reménykedjünk,

r.

  

  

From: macse at googlegroups.com [mailto:macse at googlegroups.com] On Behalf Of Gonda István
Sent: Saturday, October 24, 2020 1:55 PM
To: Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) <macse at googlegroups.com>
Subject: [MACSE: 22534] Re: a MACSE gazdálkodása 2020-ban

  

Azok kedvéért, akiket Sándorral együtt szakmai okokból zavarhat a 2019 és a 2020-as év összevetése, töröltem a táblázatból az összehasonlító részt. Kérem, hogy ők csak ezt az új verziót nézzék meg. És az előző levelem utolsó bekezdése számukra lerövidül erre: "Ennek alapján azt hiszem megállapíthatom, hogy az Elnökség 2020-ban felelős gazdálkodást folytatott." Ha valakinek még egyéb módosítási igénye van kérem jelezze bátran.

István

  

Sándor Benczur <benczur.s at gmail.com> ezt írta (időpont: 2020. okt. 24., Szo, 13:34):

Kedves István!

Valóban nem szerencsés nem szakemberként gazdasági adatokat elemezni értelmezni. Egy 12 hónapos bázis adatot ( 2019 ) nem lehet összevetni egy tárgyévi 10 hónappal! Vagy figyelembe kell venni a még hátralévő fix költségeket is ! 

Üdvözlettel: Benczur Sándor

  

Gonda István a következőt írta (2020. október 24., szombat, 13:14:53 UTC+2):


Kedves Tagtársak!

A közgyűlésünkön és azóta itt a levelező listán is többször felmerült a 2020-as MACSE költségvetés kérdése. Ez elsősorban Gelei Judit kincstárnok, másodsorban az Elnökség hatásköre, és én nem is szeretném ezt csorbítani. Ráadásul nem is vagyok közgazdász vagy könyvelő.

Mégis azt gondoltam megnyugtató lehet a Tagság számára, ha rátekinthetnénk a 2020-as pénzügyi évünkre. Ezért kértem a könyvelőnktől egy friss főkönyvi kivonatot, és összehasonlítva a 2019-es főkönyvvel illetve beszámolóval, józan paraszti ésszel megpróbáltam beazonosítani az egyes költségvetési kategóriákat. Mellékelem az eredményt (a számok ezer forintban értendők).

Ennek alapján azt hiszem megállapíthatom, hogy az Elnökség 2020-ban is felelős gazdálkodást folytatott, megőrizte, sőt gyarapította az Egyesület vagyonát, gazdálkodásunk mérlege még pozitívabb is, mint 2019-ben volt. Természetesen még hátravan az évből bő 2 hónap, de azért ez a tendencia talán már nem fog megfordulni.

Gonda István

FB elnök


-- 
A Magyar Családtörténet-kutató Egyesületet (MACSE) levelezőlistája

A levelezőlistára első sorban a tagsággal, a honlappal, az adatbázisainkkal és más projektjeinkkel, rendezvényeinkkel, stb. kapcsolatos leveleket várunk. Szigorúan tilos a listára politikai, világnézeti, vallási vagy más, az Egyesületünk életével és a családfa- és családtörténet-kutatással nem szoros kapcsolatban lévő témákkal foglalkozó leveleket küldeni.
A lista címe: macse at googlegroups.com
A lista honlapja: http://groups.google.com/group/macse?hl=hu
Ha le akarsz iratkozni a listáról, küldj egy üres üzenetet a macse+unsubscribe at googlegroups.com címre.
A családkutatással, családtörténettel, stb. foglalkozó leveleket a nyílt (bárki által elérhető) http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet levelezőlistára is el lehet küldeni.
--- 
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE)” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) macse+unsubscribe at googlegroups.com címre.
Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/macse/81210bb2-2edf-4bfe-8e50-707f308b5e3dn%40googlegroups.com.


-- 
A Magyar Családtörténet-kutató Egyesületet (MACSE) levelezőlistája
 
A levelezőlistára első sorban a tagsággal, a honlappal, az adatbázisainkkal és más projektjeinkkel, rendezvényeinkkel, stb. kapcsolatos leveleket várunk. Szigorúan tilos a listára politikai, világnézeti, vallási vagy más, az Egyesületünk életével és a családfa- és családtörténet-kutatással nem szoros kapcsolatban lévő témákkal foglalkozó leveleket küldeni.
A lista címe: macse at googlegroups.com
A lista honlapja: http://groups.google.com/group/macse?hl=hu
Ha le akarsz iratkozni a listáról, küldj egy üres üzenetet a macse+unsubscribe at googlegroups.com címre.
A családkutatással, családtörténettel, stb. foglalkozó leveleket a nyílt (bárki által elérhető) http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet levelezőlistára is el lehet küldeni.
--- 
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE)” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) macse+unsubscribe at googlegroups.com címre.
Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/macse/026801d6aab9%241da76670%2458f63350%24%40t-online.hu.
  


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról