[Csaladtortenet 2] Iskolai értesítő értelmezése

Stverteczky András stverteczky.a at digikabel.hu
2020. Sze. 24., Cs, 16:07:02 CEST


Kedves Farkas!

 

Sokat foglalkoztam laikusként a 17-18 századi jezsuita gimnáziumi és egyetemi neveléssel. Ide másolom egy összeállításom ide vonatkozó részét:

 

„A gimnázium 6 osztályos volt. 1. osztály a parva, tanulóit parvistáknak nevezték; 2. a principia, tanulói a principisták. A fő tantárgy ebben a két osztályban az alapvető latin nyelvtan és szókincs. A 3. osztály a grammatica, tanulói a grammatisták és a fő hangsúly a nyelvtanon van. A 4. osztály a syntaxis, tanulói a syntaxisták és mondattannal egészítik ki ismereteiket. 5. osztály a poetica, tanulói a poéták, költészetet tanulnak, míg a 6. osztály a retorika, tanulói a rétorok és szónoklattannal foglalkoznak.

A pozsonyi és nagyszombati gimnázium anyakönyveiben található bejegyzések adatai alapján tudjuk, hogy hozzávetőlegesen milyen életkorban hagyták el a diákok iskoláikat és kezdték meg pályafutásukat. Ismert például, hogy 1643-ban Nagyszombatban a legfelső, rhetorica osztályban a diákok 15‒29 évesek, a pozsonyi gimnáziumban pedig 1650 és 1652 között a rétorok 15‒25 évesek voltak. A gimnazisták egy része egyetemen képezte tovább magát, de a diákok mintegy fele beérte a gimnáziumi műveltség megszerzésével, ugyanis ez is elegendő volt a legtöbb hivatali pozíció eléréséhez. A frissen végzett diákok első, hivatali állásukat így gyakran 20 év körüli életkorban szerezték meg.”

 

A kérdéses eset már a 19 század eleje és a piaristák. Saját tapasztalásom szerint a korábbi korszakban ilyen korai gimnáziumi tanulás, vagy azért volt lehetséges, mert a (fő)nemes család megtehette a gyermek házi neveltetését, vagy mert rendkívüli képességgel megáldott gyermek volt és akadt mecénás is.

 

Üdv. András

 

 

Kedves Kutatótársak!

 

Valaki tudna segíteni az alábbi iskolai értesítő értelmezésében/ lefordításában?

 

Nagy valószínűséggel ükapámat találtam meg a budai Kegyes Tanítórendiek főgimnáziumának  iskolai értesítőjében (1828. évi második szemeszter).

Ő ekkor 10 éves volt (1818. augusztusában született) és ha jól értelmezem, akkor *első nyelvtani osztályos*? Vagy mit jelent az "in I. Grammaticae Schola"? Ez a mai ált. iskola melyik osztályának felel meg?

 

Továbbá az alábbi szavak mit jelentenek?

 

Eminentes= kitűnők?

Ex Doct. Religionis=?

Em. = eminens?

Eae Lingv. Hungarica = ?

Em. - 16 = itt mire utalhat a 16?

 

Mellékelem az eredeti dokumentumot. Ükapám az utolsó oldalon, a 15. sorban szerepel (Stephanus Sterbeczky).

 

Várom megtisztelő válaszaitokat!

 

Üdv:

Cserményi Farkas

 További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról