[Csaladtortenet 2] alapirat

Pócsi Zsolt pocsimail at gmail.com
2021. Okt. 9., Szo, 12:27:22 CEST


*2010. évi I. törvény **az anyakönyvi eljárásról*

VIII. FEJEZET

*ADA**TTOVÁBBÍTÁS, AZ ANYAKÖNYVI ADATOK VÉDELME*

Az anyakönyvi adatkezelés célja és időtartama

*76. § *(1) Az anyakönyv a leszármazás és a családi kapcsolatok közhiteles
igazolása, valamint az ezzel összefüggő adatigények kielégítése céljából
személyi alapnyilvántartásként nyilvántartja a természetes személyek
személyállapotát meghatározó azon alapvető eseményeket és adatokat,
amelyekhez személyi és vagyoni joghatások fűződnek.

(2) Az anyakönyv a bejegyzett adatokat határidő nélkül tartja nyilván.

Az adattovábbítás módja és tartalma

*77. § *Az anyakönyvből az elektronikus anyakönyvben nyilvántartott adatok
tekintetében

*a)* a központi nyilvántartó szerv az arra jogosultnak közvetlen
hozzáférést biztosít,

*b)* a központi nyilvántartó szerv és az anyakönyvvezető törvényben
meghatározott kötelező adattovábbítást végez,

*c)* az anyakönyvvezető az arra jogosult részére adatigénylés alapján
adattovábbítást végez, vagy

*d)* az anyakönyvvezető az arra jogosult kérelmére hatósági bizonyítványt
állít ki.

*78. § *Az anyakönyvből a kizárólag a papíralapú anyakönyvben
nyilvántartott adat, valamint az anyakönyvi alapirat tekintetében az
anyakönyvvezető az arra jogosult

*a)* részére engedélyezi a betekintést,

*b)* részére adatigénylés alapján adattovábbítást végez, vagy

*c)* kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki.

*78. § *Az anyakönyvből a kizárólag a papíralapú anyakönyvben
nyilvántartott adat, valamint az anyakönyvi alapirat tekintetében az
anyakönyvvezető az arra jogosult

*a)* részére engedélyezi a betekintést,
*b)* részére adatigénylés alapján adattovábbítást végez, vagy
*c)* kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki.

*79. § *(1) Az 1980. december 31-ig vezetett anyakönyv levéltár által
őrzött másodpéldányából történő adattovábbításra - a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel - az anyakönyvből történő *adattovábbítás szabályait
kell megfelelően alkalmazni.*

(2) A levéltár által őrzött anyakönyvbe bejegyzett adat megismerésére
a *közlevéltárakról
szóló törvénynek a közlevéltár anyagában történő kutatásra vonatkozó
szabályait kell alkalmazni, **ha az anyakönyvi adat **keletkezése óta
kilencven év eltelt.*


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról