[Csaladtortenet 2] confirmatio

Hirschler András smartlines at smartlines.hu
2012. Ápr. 28., Szo, 09:59:16 CEST


A téma iránt érdeklődők szíves figyelmébe ajánlom, hogy a Kalligram Kiadó
gondozásában megjelent Prof. Komoróczy Géza A zsidók története
Magyarországon c. kétkötetes műve. Sajnos elég borsos áron kínálják, de hát
csaknem 2500 oldalas könyv.  
üdv. Hirschler András

-----Original Message-----
From: csaladtortenet-bounces at levlista.theka.hu
[mailto:csaladtortenet-bounces at levlista.theka.hu] On Behalf Of Wilde Viktor
Sent: Saturday, April 28, 2012 2:52 AM
To: csaladtortenet at levlista.theka.hu
Subject: [Csaladtortenet 2] confirmatio

Kedves László, ez egy nagy kincs, Pesten volt pár tucat az ostrom után, de
talán 15 éves volt a legidősebb gyerek (a sors morbid fintora, hogy
ugyanakkor az összes zsidót lemészárolták Budán). (A forrás Kecskemét, de
Nagykőrös is igen privilegizált és nyugis volt a török-dúlás idején, talán
több török élte túl a felszaba-dúlást.) És mind árva és a német
keresztszülei cselédje volt. Én rossz hasonlatnak látom a sokadik generációs
zsidók, svábok vagy jugoszláviaiak "kipaterolását" összevetni összevetni a
megszálló, a mai területi magyarok 90%-át kiirtó és az országot a középkorra
konzerváló törökök néhány évtizeden belüli kitelepítésével, ahol a
kitelepítendők gyakorlatilag a megszállókkal azonos személyek voltak, vagy
más szempontból tekintve, a megszállásban személyesen résztvevő törökök
eltanácsolása nem ugyanaz, mint amikor Bulgáriából próbálták kiüldözni őket
úgy 30 éve, de nem érdemes erről vitatkozni, ha nem muszáj. A szívem csücske
Észtország esetében sem tudom megemészteni, miért vetették 1991-ben a
szemére, hogy neheztel némileg az 1950 után odatelepített szovjetekre.

Kedves István, ha szőröznék, elmondanám, hogy zsidók előbb voltak a mai Bp
területén, mint magyarok, de nem szőrözök. Meg volt egy kis diszkontinuitás
is - az 5. századi zsidó sírköveket 13. századiak követték. A honfoglalás
után egyébiránt sok muzulmán élt itt, izmaelita néven.

Kedves Richárd Atya, köszönöm, ez érdekes volt. Nagybátyám - sajnos,
december óta csak múlt időben írhatok róla - végtelenül konzervatív
világnézetű volt, de a zemberek megítélésében csodálatraméltóan pragmatikus,
és ez "unorthodox" eskövőkben meg keresztelőkben is megnyilvánult. Ha
megérezte valakiben a krisztusi szelídséget, azt többre tartotta az illető
kereszt- vagy házasságlevelénél avagy szöges ellentétben álló
világnézeténél.

ÜdWV

2012.04.27. 8:48 keltezéssel, László Pataky írta:
> Rengeteg moszlim maradt itt a török kor után, több 17. század végi 
> anyakönyvben magam is láttam rájuk vonatkozó bejegyzéseket, nem is 
> keveset, nagy részük azonban megkeresztelkedett és asszimilálódott. 
> (Töübbségük bosnyák, albán, illetve a török birodalom balkáni 
> részeiről származó
> volt.) A Török családnév ekkoriban terjedt el.
> A hazai, hitükhöz ragaszkodó moszlimok utolsó jelentősebb közösségeit 
> Mária Terézia idején telepítették ki, illetve -le, a Portával való 
> együttműködés keretében, az Oszmán Birodalom egyiptomi részein. A 18. 
> századot  végig kísérte az osztrák és a török birodalom háborúskodása, 
> a politikai szándékot főként ez a tapasztalat motiválta.
> Az ilyen típusú "ötödik hadoszlopokat" érintő kitelepítésekre a 
> történelemben egyébként számos példa van, kezdve a zsidók ókori 
> babiloni vagy egyiptomi hányattatásaitól a németek II. vh-t követő 
> kitelepítésén át a legutóbbi idők "jugoszláv" történéseiig.
>
> 2012/4/27 _R-Istvan-Mögling(info)<R.Istvan.moegling at rakovszky.info>
> Kedves Richard Atya!
> EZ IS a családkutatáshoz tartozik!!!
> Annak idején MO lakossága majdnem 100%-ban keresztény volt.
> A zsidó vallásuakból a 18. századog elég kevesen voltak.
> Azt hiszen nagyobb számban csak azután vándoroltak be MO-ra, miután 
> Lengyelországot a németek, oroszok és az osztrákok felosztották egymás 
> között és Galicia a Habsburgoké lett.
> Ha tévedek, akkor javítson ki valaki.
> Ateizmus akkor nem létezett és mohamedánból sem hiszem, hogy sok 
> maradt itt.
>
> Üdv.
> István
>
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: csaladtortenet-bounces at levlista.theka.hu [mailto:
> csaladtortenet-bounces at levlista.theka.hu]Im Auftrag von Richárd Inzsöl
> Gesendet: Freitag, 2012 April 27 07:46
> An: csaladtortenet at levlista.theka.hu
> Betreff: [Csaladtortenet 2] confirmatio
>
>
> Kedves Gyuri!
> Csak "konfirmálni", vagyis megerősíteni tudom Melinda mondatait.
> Jómagam is bérmáltam már - püspöki engedéllyel - felnőtt (apám 
> korabeli), 30 éve házas férfit, és készítettem is fel hasonló cipőben 
> járó asszonyt a bérmálásra, aki korábban már házasságot kötött. A 
> római katolikus egyházi házasságkötésnek valóban nem feltétele az 
> előzően megtörtént bérmálkozás és/vagy elsőáldozás. Ezt "régen" és 
> egyes plébánosok mai is ugyan "megkövetelik", és akkor egy pár hetes 
> gyorstalpalón "felkészítik" az illető menyasszonyt vagy vőlegényt az 
> elsőáldozásra és a bérmálásra, meg is kapják ezeket a szentségeket, 
> aztán házasságot kötnek, utána pedig ugyanúgy nem törődnek az 
> egésszel, mint annak előtte, akkor inkább kössön házasságot az illető 
> "csupán" a keresztség szentségével, és valóban, később, ha kéri és
> (viszonylag) komolyan gondolja, hogy elsőáldozó és bérmálkozó is akar 
> lenni, akkor készüljön fel rá annak rendje-módja szerint..., az előző 
> variáció esetében úgyis csak "kényszerből" venni fel, mintegy 
> feltételként a házasságkötéshez, a másik két szentséget...
> Ezen kívül pedig talán ismert dolog az is, hogy egyházi házasság 
> püspöki engedéllyel köthető ún. valláskülönbség esetén is, vagyis ha 
> az egyik fél nem keresztény (és nem zsidó) vallású, illetve ha ún.
> "felekezetnélküli", vagyis nincs megkeresztelve és valójában nem is 
> áll szándékában, de más vallások felé sem érdeklődik, ez esetben a 
> katolikus fél számára ugyanúgy érvényes ez a házasságkötés, mintha egy 
> másik katolikus féllel kötötte volna, a felekezetnélküli felet viszont 
> csak az köti, hogy még egy ilyen valláskülönbséggel megkötött 
> házasságot nem köthet, illetve, ha később mégis megkeresztelkedne ő 
> is, akkor pedig a korábbi valláskülönbséggel kötött házasság 
> szentségileg is érvényessé válik az ő esetében is...
> (Elnézést kérek, hogy én is írtam ehhez a témához, ugyanis a listán 
> /legalább itt/ szeretnék csak a családtörténet-kutatással foglalkozni, 
> de talán érdekes lehet másoknak is az, amit leírtam...!) Akiknek még 
> nem válaszoltam családfához kért adatok tekintetében, szeretettel 
> kérem a türelmüket, talán hétfő-kedden lesz egy kis szabadidőm...
> Richárd atya
>
  ==  ==  ==  ==  ==
Támogatott csatolmányok:gif, jpeg, gif, png, pdf; Max. méret: ~2,4 MB
____________________________________________________________________________
_
levelező lista honlap:
http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet
Levlista fórum: http://levlista.theka.hu/csaladtortenet/smfor/További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról