[Csaladtortenet 2] újabb veszély a levéltári kutatásban

"Dr. Balás István" balpista at balpista.hu
2013. Ápr. 30., K, 23:32:11 CESTKedves Mindenki!

A Kormány április 28-án benyújtotta az Országgyűléshez az *Egyes
törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben
szükséges módosításáról szóló T/10902 sz. törvényjavaslatot, melyaz
anyakönyvekről szóló, de még mindig nem hatályos 2010. évi I. törvény
szövegét rendkívüli mértékben átírja.
E törvényjavaslatnak az 59-60. §-ai újra módosítani tervezik a2010. évi
I. törvénynek a levéltári kutatásokkal kapcsolatos 79. §-ának a
rendelkezéseit.
A tervek szerint amikor a törvény - valamikor - hatályba lép, akkor így
fog szólni:

„78. § (1) Az anyakönyvből a kizárólag a papíralapú anyakönyvben
nyilvántartott adat, valamint az anyakönyvi alapirat tekintetében az
anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság
a) az arra jogosult részére engedélyezi a betekintést,
b) az arra jogosult részére adatigénylés alapján adattovábbítást végez,
c) az arra jogosult kérelmére anyakönyvi hatósági bizonyítványt állít
ki, vagy
d) az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény szerint tájékoztatja személyes
adatainak kezeléséről.
(2) Az 1980. december 31-ig vezetett anyakönyv levéltár által őrzött
másodpéldányában nyilvántartott adatok tekintetében az érintettet a
levéltár az információs önrendelkezési jogrólés az
információszabadságról szóló törvény szerint tájékoztatja személyes
adatainak kezeléséről."

60. §
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 79. §-a következő
szöveggel lép hatályba:
„79. § Az 1980. december 31-ig vezetett anyakönyv levéltár által őrzött
másodpéldányából a 78. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás kivételével
adattovábbítás nem teljesíthető. ”

Ezek szerint sajnos újra lesznek feladataink...
BalásPistaTovábbi információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról