[Csaladtortenet 2] könyvek pdf-ben

Pócsi Zsolt pocsimail at gmail.com
2013. Júl. 18., Cs, 18:40:34 CEST


Egyenlőre ennyi.
A honlapcímek között van kKSH könyvtár honlapjáról, a MEK-ről, és a
google booksból.

Üdv,
Zsolt!

Abaujvármegye monographiája
http://www.vkjb.sk/File/regionalka/Korponay1.pdf

Nyitravármegye nemes családai
http://www.watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=435

Komáromvármegye nemes családai
http://www.jamk.hu/ek/public/10022201/komaromvarmegye_nemes.pdf

Szepesvármegye a Mohácsi vész előtt 1888
http://www.rfmlib.hu/digitkonyvtar/dok/rudabanya/hradszky_jozsef_szepesvarmegye_a_mohacsi_vesz_elott.pdf

Az első magyarországi népszámlálás 1784-1787
http://konyvtar.ksh.hu/digitalizalt_anyagok/nepszamlalas/1784_1787_Az_elso_magyarorszagi_nepszamlalas.pdf

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok vármegyék nemes családjai
http://vfek.vfmk.hu/00000108/letoltes/orosz_erno_heves_es_a_volt_kulso_szolnok.pdf

A debreceni Déri Múzeum digitalizált kiadványai (a címek mellett van a link)
http://www.derimuz.hu/deri_konyvtar.html

Századunk névváltozásai
http://hu.scribd.com/doc/133422264/Szazadunk-nevvaltoztatasai-pdf

Nemes családok Pestvármegyében
http://mek.oszk.hu/06900/06910/06910.pdf

Székely oklevéltár  1934
http://mek.oszk.hu/07300/07368/07368.pdf

Székely oklevéltár (több részben)
http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=783

Nagy Péter Tibor: Az 1929-ben kiadott Magyar Zsidó Lexikon
személysoros adatbázisa
http://www.wesley.hu/sites/default/files/fajlok/09628-1.pdf

Zaránd vármegye nemes családai
http://nagyistvan.pecska.ro/letoltesek/Nagy_Istvan_DVD-je/Aradvarmegye_monografiaja/PDF-ek/ArVmM_II_I-Marki_Sandor-Arad_tortenete_I_kotet/AVMT_II_I_339-436_lap_18-22_fejezet.pdf

Szathmár vármegye' fekvése történetei és polgari esmérete, 1. kötet
(jobb felső részen nyíl, -katt- pdf letöltése-betűkódot begépelni)
http://books.google.hu/books/about/Szathm%C3%A1r_v%C3%A1rmegye_fekv%C3%A9se_t%C3%B6rt%C3%A9nete.html?id=8bIAAAAAcAAJ&redir_esc=y

Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából - Bihar  1-2
http://mek.oszk.hu/01700/01776/pdf/pesty1.pdf
http://mek.oszk.hu/01700/01776/pdf/pesty2.pdf

Sturm-féle Országgyűlési almanach 1905-1910
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al905_10.pdf

Ágostai hitvallású evangélikusok egyetemes névtára 1885
http://medit.lutheran.hu/nevtar_1885_a_magyarhoni_ag_hitv_evang_negy_egyhker_egy.pdf


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról