[Csaladtortenet 2] első polgári házasság

József Németh jozsefnemeth424 at gmail.com
2013. Már. 8., P, 08:08:37 CET


Nem lehetetlen, hogy valamelyik Németh a felmenőim közé tartozott :-)
Az illetlen megjelenésnek esetleg az is oka lehetett, hogy az egyházak
élénken tiltakoztak az állami anyakönyvezés bevezetése ellen, erre
vonatkozó bejegyzések szép számmal olvashatóak anyakönyvekben is, gondolom
templomi prédikációkba is belefoglalták, így a köznép is tisztában volt
vele. (A tiltakozás ideológiai oka a házasság esetében az volt, hogy
frigyet csak Isten színe előtt lehet megkötni, nem pedig egy állami
tisztviselő előtt. "Amit Isten összekötött, azt ember szét nem
választhatja." És meg sem kötheti. Születés és halál esetében más volt a
helyzet, mert azt csak bejelenteni kellett, nem kötötték "szertartáshoz".)
Így ez a pár valószínűleg csak szükséges kellemetlenségnek fogta fel a
polgári házasságot, amiről akkor még azt sem tudták eszik-e vagy isszák.
Fogadom, hogy másnap, vagy még aznap délután átöltözve, kiglancolva
elmentek a templomba. A kosárka teljesen érthető, mert ha már bementek
Szombathelyre, kinéztek a hetipiacra is.
Köszönjük amúgy a sztorit, érdekes.
NJ

2013. március 7. 21:44 Marton Éva írta, <kingadalma at citromail.hu>:

> Kedves Listatársak
>
> Egy 2010-es blog beírásban találtam
> Csupán érdekességként csatolom.
>
> Bauszné Éva
> "
> Az elsô polgári esküvô Szombathelyen
> .„Addig, míg az újság ingerével bír, a közönség nagy érdeklôdéssel
> viseltetik minden mozzanat iránt, melyet az úgynevezett »új rend«
> felszínre hoz. Érdeklôdik nevezetesen az iránt, hogy kik az elsô házasuló
> párok, nemkülönben az egyszerû szertartás minden egyes részlete iránt” –
> harangozta be 1895-ben az elsô polgári házasságokról szóló anyagot a
> Vasvármegye zsurnalisztája, aki aztán valóban egészen életszerû,
> hangulatos tudósítást közölt a lapban. A Szombathely-vidéki
> anyakönyvvezetôi hivatalban Eigner Adolf állami anyakönyvvezetô máris
> rendhagyó esketésnek volt résztvevôje, hiszen „elôször két házaspár lépett
> ott frigyre, mire lehetôleg alkalmat adott azon körülmény, hogy az elsô
> pár menyasszonya és a 2-ik pár vôlegénye édes testvére”. Az esemény a
> forgatókönyvnek megfelelôen zajlott le, semmi extra esemény nem zavarta
> meg az egybegyûlteket. Az elsô pár, Szabó Sándor toronyi gépészkovács és
> Németh Terézia dozmati születésû hajadon tehát örök hûséget fogadott
> Eigner Adolf elôtt, aki „a helyzet komolyságához méltóan, elegáns fekete
> díszmagyart öltött s kalpaggal, mentével és kardosan megjelenve, nemzeti
> szinü vállszalagjával” rendkívül kedvezô benyomást keltett. Igen ám, de a
> második párral már komolyabb probléma volt! A vôlegény, Németh György
> ondódi asztalossegéd és a menyasszony, Nunkovics Katalin séi hajadon
> „külsô megjelenése általános megütközést, valóságos botrányt keltett a
> közönségben”. A szerzô egészen részletes leírást tett közzé az újságban: „
> A vôlegény kopott tarka bekecsben és sáros csizmában jött, úgy a mint a
> szegényes iparos a kurtakocsmába szokott belépni. A menyasszony pedig oly
> szutykos, ronda toalettben, minôben egy jómódú iparos leánya restell még
> az utczán is mutatkozni”. A derék anyakönyvvezetô meghökkent a
> látványtól, pláne akkor, amikor jobban szemügyre vette a séi hajadon
> öltözékét. „Fején fekete kendô, vállán egy sötétvörös avult téli
> nagykendô, ócska fakószinü alsószoknyával és egy oly piszkos, gyürött
> köténnyel, mintha egyenesen a mosóteknô mellôl érkezett volna”. Ráadásul a
> kezdôben egy „kézikosarat is hozott magával”. Eigner Adolf felettébb
> felháborodott, és így szólt Katalinhoz: „Azt a kosarat tessék künn hagyni,
> mert a hova belép, az egy magyar királyi állami hivatal s nem a
> zsibvásár”. Az anyakönyvvezetô nem tudta leplezni felháborodását, s miután
> kimondta György és Katalin a boldogító igent, újra megkapták a magukét…
> „Mielôtt önöket elbocsátanám, megütközésemet kell kifejeznem azon illetlen
> magaviselet felett, melyet önök az államhatalom irányában tanusítottak”.
> Aztán negyven esztendôvel késôbb, 1935-ben már egy összefoglaló írás
> jelent meg a Nyugatmagyarországban. Érdekességként megemlítette a szerzô,
> hogy míg korábban a hölgyek „valósággal megszégyenítésnek tartották, hogy
> nevüket kifüggesszék a hirdetô táblára”, addig ma „a legnagyobb érdeklôdés
> elôterében áll ez a hirdetôtábla a városháza elôtt, ahol nap-nap után a
> kíváncsiak egész sokasága fordul meg böngészni, hogy kik a
> házasulandók”.Az anyakönyvekbôl az is kiderült, hogy a legkevesebben (25
> pár) a bevezetés évében, 1895-ben házasodtak össze Szombathelyen, a
> legtöbben pedig 1919- ben, amikor is 505 ifjú pár mondta ki a boldogító
> igent a hivatalban.
>
>  == == == == ==
> Támogatott csatolmányok:jpg, jpeg, gif, png, pdf; Max. méret: ~3 MB
>
> _____________________________________________________________________________
> levelező lista honlap:
> http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet
> Levlista fórum: http://levlista.theka.hu/csaladtortenet/smfor/
>


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról