[Csaladtortenet 2] beszámoló az óbudai Levéltári Éjszaka programjáról

Ilona Ari ariilona at gmail.com
2015. Okt. 20., K, 20:09:04 CEST


Kedves Listások!

Örömünkre szolgálhatott, hogy három év után ismét belefért a családkutatás
is „A magyar ipar 200 éve” címmel meghirdetett Levéltári Éjszaka óbudai
programjába. Reméljük, hagyományteremtő szándékkal! Az első előadó,
Marton-Szabó Dorottya nagyon szimpatikusan a saját tapasztalatán keresztül
világította meg a kezdő családkutató számára ajánlott utat, felhívva a
figyelmet több, anyakönyvön kívüli forrásra.

Berkes József a tőle megszokott széles áttekintést nyújtott az egykor
hazánkhoz, illetve a monarchiához tartozó utódállamok felekezeti
anyakönyvek fellelhetőségéről, kutatási lehetőségeiről. Úgy tűnik, nincs
miért szégyenkeznünk, mert Szlovákiát kivéve, nálunk volt a
legszervezettebb az anyakönyvi másolatok készítése és levéltárba kerülése.

Kohút Sára érdekes áttekintést adott Borsa István, a MOL igazgatójának
köszönhetően 1956-tól a pártállami viszonyok között elindított, és a
mormonokkal együttműködve készített mikrofilmezés történetéről. Továbbá a
mikrofilmen való állománymegőrzés előnyeiről, és az anyakönyvi adatbázis
kiépítéséről. A digitalizált felekezeti anyakönyvek kutathatók az MNL
hálózatán belüli számítógépeken, így a megyei levéltárakban is. Az előadó
úgy mutatkozott be, mint aki nemet szokott mondani minden kísérletnek, ami
az állami anyakönyvek jogszabállyal ellentétes kutatására vonatkozik. Az
álláspont szerint a védelmi idő az utólagos bejegyzésektől számítódik, ezek
szerint csak a halálozási anyakönyvi másolatok kutathatók. Osztályok
közötti anyakönyvi munkacsoport felállítását tervezik a probléma
megoldására.

Újj György pedig a 4800 „A” jelű anyakönyv digitalizálásával kapcsolatos, a
felhasználó előtt jórészt rejtve maradó technikai részletekről
tájékoztatott. A további digitalizálásnak jelenleg a tárhely kapacitás
szűkössége szab határt. Dr. Kollega Tarsoly István betegsége miatt elmaradt
a MACSE bemutatása. Részbeni pótlására Újj György rövid tájékoztatót adott
a MACSE adatbázisairól.

A sajnálatos betegség miatt többen nem csak az elmaradt előadást sajnálták,
hanem a hozzászólás lehetőségének elmulasztását. Szívesen meghallgattuk
volna a MACSE vezetésének véleményét az állami anyakönyvek kutatási
korlátozásáról, a tagság érdekeit képviselő esetleges javaslatát.
Hozzászólásomban kifogásoltam a levéltárak által elfogadott gyakorlatot,
amely szerint az utólagos bejegyzésektől számítják a korlátozási időt,
pedig – csak kezdeti első évtizedben írtak elvétve szöveget – az nem
tartalmaz az adatvédelmi törvény hatálya alá eső érdemleges információt.
Például az 1930-as években kötött házasságokat tartalmazó anyakönyvi
másolat már szabadon kutatható lenne, de a benne előforduló UB/évszám miatt
nem adják a kutató kezébe. Holott csak annyit lehet valószínűsíteni, hogy a
házasfelek egyike a jelzett időpontban meghalt, így önmagában nem lehet a
korlátozás indoka. Az érdekünk közös, hiszen a levéltárak kutatóinak
túlnyomótöbbsége az amatőrök közül kerül ki. A már évek óta kutatók
többsége általában már túljutott az állami anyakönyvek által érintett
időszakon, de a most kezdőket teljesen ellehetetleníti. Egyre nehezebbé,
egyes esetekben lehetetlenné válik a családon belül összeszedni az 1895-ös
felekezeti anyakönyvekig elvezető adatokat, nem csak az idő előrehaladta
miatt, hanem a 20. század viharaiban szétesett családok jó része nem is
tudja már a múltat visszaidézni, elkallódtak a dokumentumok is.

A válaszában Kohút Sára egyértelműen jelezte, a törvény betűje szerint
járnak el a jövőben is, az előadásában említett anyakönyvi munkacsoport
felállításától sem remélhetünk közeli eredményt. Megoldást csak a
digitalizálásban látja, amelynek eredménye majd 10-15 év múlva
várható!  Végezetül
javasolta, hogy minél többen töltsék ki az MNL kutatói szokásokat felmérő
kérdőívét. *mnl*.gov.hu/*mnl*/ol/hirek/*kerdoiv*_*kutatoi*_*szokasok *Ebben
az egy kérdésben csatlakozom hozzá.

Továbbá ismét felhívom a figyelmet egy lehetőségre: az MNL Veszprém Megyei
Levéltára október 22-én, 9:30-tól Családtörténeti kutatás az anyakönyveken
túl címmel konferenciát rendez. Első előadó: Péterfalvi Attila (elnök,
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabaság Hatóság) Anyakönyvi kutatás és
adatvédelem. A 20 perces előadás után lehetőség van a hozzászólásra.  (a
weboldalt nem sikerült kinyitnom, ezért nem tudom ide írni a címét). Aki
tud, menjen el a rendezvényre!  és adjon hangot az amatőr családkutatók
problémáinak!


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról