[Csaladtortenet 2] Általános kérdés vezetéknevek

Tamás Ida ida.tamas at gmail.com
2020. Ápr. 10., P, 19:33:07 CEST


Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század

A Gilice nevet a Gerlicére irányítja.

GERLICE 1554: Matheus Gelliche (Lévai urad. 179),
1557: Gellicze (Bars m. 36), 1640: Gyrlicze [Tamás] (Göncz tört. 107),
1676: Gerlicze (Bars m. 36), 1709: Gelicze Kata (Boszorkányperek l:156),
1720: Steph(anus) Gilicze (OL Csongrád m. 85), Stephanus Gilicze (OL Heves
m. 181) Samuel Gilicze (OL Makó 58), Georgius Gellice (OL Somogy m 73)?
Joan(nes) Gellicze (i.m. 409), Joannes Gilicze (OL Szeged 294). L.még
Kempelen 4:306.
<gerlice ~ gellice ~ gelice ~ girlice ~ gilice 'ua.' (vö Tesz.) M:
valamilyen tulajdonságra (pl. szelíd természetre) utaló metaforikus
elnevezés. - A madárnevekből alakult CSN.-ek felsorolását ( utalásokat) l.
Bagoly c.a.

*Lévai urad.* = [Lévai uradalom]. Otomár Gergelyi: Urbár hradného panstva
Levice 1544. In: Marsina-Kusik, Urb. I.K.

*Bars m.* = Csapodi Csaba: Bars megye verebélyi járásának nemzetiségi
viszonyai az új korban. Budapest, 1942.

*Göncz tört.* = Iványi Béla: Göncz szabadalmas mezőváros története. Karcag,
1926.

*Boszorkányperek* = Schram Ferenc: Magyarországi boszorkányperek. I-III.
Budapest, 1970-1982.

*OL Csongrád m.* = Archívum Regnicolare, Csongrád megye, 1720. (3141. sz.)

*i.m*. = idézett mű

*OL Makó*. In: OL Csanád m.

*OL Szege*d. In: OL Csongrád m.

*OL Heves m.* = Archívum Regnicolare, Heves megye, 1720. (3132. és 3133.
sz.)

*OL Somogy m*. = Archívum Regnicolare, Somogy megye, 1720. ( 3148. sz.)

Kellemes Húsvéti Ünnepeket
Üdvözlettel
Ida (Czifra Péterné)<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Mentes
a vírusoktól. www.avg.com
<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról