[Csaladtortenet 2] Fwd: Re: kérés

Zám László laszlo.zam at freemail.hu
2020. Jún. 21., V, 12:46:59 CEST


                               Kedves Kutatók!

Szerintem a testi-lelki fenyítés, fenyegetettség régen is belefért ebbe az értelmezésbe. A terror a nyílt erőszak alkalmazása megfélemlítés céljából. Érthette így aki beírta, mert ez nem volt régen sem szótárfüggő. Nálam a "coniectu" szó nagyon kétséges jelentésében

                                                                                                       László
-------- Továbbított levél --------

Feladó: Anna Gősiné Greguss <ggacs4 at gmail.com>
Dátum: 2020 június 21 10:05:48
Tárgy: Re: [Csaladtortenet 2] kérés
Címzett: Julia Szent-Gyorgyi <jpmiaou at gmail.com>
Másolat: Családtörténeti levlista <csaladtortenet at levlista.theka.hu>

A 18. század végi börtön fogalma és a börtönviszonyok egészen mások voltak,
mint ma.

Idézet Mezey Barna "A börtönügy a 17-19. században" c, könyvéből (kiemelés
tőlem):
http://real.mtak.hu/93089/1/Mezey_bortonugy_nyomdanak.pdf

*Zalában a főispán és alispán rendelkezése alatt álló vármegyei katonák, a
rendészeti feladatokat ellátó pandúrok, a rendfenntartó „úti hajdúk” és
„botos emberek” mellett a porkoláb, illetve a várnagy vezénylete alatt álló
hajdúk álltak rendelkezésre a vármegye karhatalmi, rendfenntartó és
őrző-védelmező feladatainak ellátására. A tömlöc őrzői a hajdúk voltak, a
18. század végén szám szerint 18-an. Az alább ismertetendő 1796. évi
kitörési kísérlet eredményeképpen a vármegye megvizsgálta az
őrzésbiztonságot, s a kedvezőtlen eredmény okán a Helytartótanácshoz
fordult újabb három hajdú felvételének engedélyezéséért. Mint írta:
„Életünk s vagyonunk szeretete és a közbátorságnak fönn tartása
kénszerítenek bennünket… folyamodni.” Az alkalmanként száz főre is rugó
rablétszám feltétlenül indokolttá teszi a huszonegy őr alkalmazását. „A
gonosztévők Megyénkben annyira el szaporodván hogy a bé fogott Raboknak már
majd helyet adni nem tudunk, által látható, hogy azoknak őrzésére kegyessen
rendelt 16 hajduk elégségessek nem lehetnek, mint ezt háromszor egymás után
be következett veszedelmes és vérengző kiütések is bizonyíttyák.” *

Az Előszóban továbbá érdekes ismertető van a börtön terminológiájáról is
(pl. carcer, tömlöc) (23. oldal).
Üdv,
Anna


Julia Szent-Gyorgyi <jpmiaou at gmail.com> ezt írta (időpont: 2020. jún. 21.,
V, 9:27):

> > URL: <
> http://levlista.theka.hu/pipermail/csaladtortenet/attachments/20200621/3a75d7f3/KotsikAndrshallokateror..jpg
> >
>
> > Szerintem: "a börtönben erőszakos halált halt".
>
> A megjegyzésben található latin szavak közül szerinted melyikek
> jelentik azt, hogy "erőszakos halál"? Én nem találok olyan szotárat,
> ami akármelyik szóra ilyet mond.
>
> A _morbi genus_ ("halál neme") rovatba azt írták, hogy "terror". Ez
> "félelelem, ijedség, rémület". Az alatta levő mondat ennek
> magyarázata, nem ellentmondása.
>
> /\ /\
> >*.*<
>
== == == == ==
Támogatott csatolmányok:jpg, jpeg, gif, png, pdf; Max. méret: ~3 MB
_____________________________________________________________________________
levelező lista honlap: http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet
Levlista fórum: http://forum.csaladkutatas.hu


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról