[Csaladtortenet 2] Fwd: Családkönyv / falukönyv /

Éva Adorján adeva40 at gmail.com
2016. Jan. 26., K, 22:19:08 CET


Köszönöm a válaszokat. Egy dologra kívánok rövid úton reagálni, mielőtt az
kép alakul ki rólam, hogy felületes vagyok.
A házasságot kötő gyermek kiválasztásánál nagy segítségemre volt a mormon
adatbázis. Bármennyire elírták az indexelésnél a neveket, kitartó
kereséssel ellehet jutni, a keresett személyhez, családhoz. A házassági
anyakönyvben feltüntetett életkorból kiindulva minden esetben megnéztem,
hogy a szülőknek 10 éves intervallumban született-e hasonló nevű gyermekük.
Ha igen ezt a személyt kerestem, ha több hasonló keresztnéven is
kereszteltek gyermeket, megnéztem a halotti anyakönyvet is, közülük melyik
hunyt el. Lehet, hogy ez a módszer első olvasásra bonyolultnak tűnik, de
nálam működött.
Az előzetesen Excel táblákban rögzített adatok szűrése megfelelő módszerrel
szintén nagy segítséget jelentett.
Ami egyenlőre kimaradt, az elhunyt gyerekek felvezetése, az FTB programba.
Erre vonatkozott a kérdésem is.

A többire felvetésre később reagálok.

Nagyon köszönöm, hogy megtiszteltetek a válasszal.

Üdv.
A Éva2016. január 26. 19:38 Gyorgy Weber írta, <wegyor at gmail.com>:

> Kedves Éva!
>
> Engedd meg, hogy én is a listán reagáljak, mert a kérdéseid és a rájuk
> adható válaszok másokat is érdekelnek, és pont az ilyen információcserék a
> leghasznosabb orientálók a vacilláló kutatóknak!
>
> Pontos választ nem fog tudni senki adni a kérdésedre, "csak" ki-ki a
> magánvéleményét mondhatja el. Ugyanis a településkönyvek készítésének -
> mint ahogy egy családfa megrajzolásának se -, nincsenek rögzített
> szabályai, nincsenek betartandó protokollok. Vagyis mindenki aki ilyesmibe
> belevág, egyéni céljai, képességei, pénze, ideje, intelligenciája,
> precizitása, igénye, elképzelése, stb., stb. mértékéig vagy függvényében
> fogja létrehozni a saját "művét"!
>
> Éppen emiatt bármilyen típusú, térben vagy időben bármekkora kiterjedésű
> anyakönyvi adatbázis - mint ahogy családfa is - annyi fele van, ahányat a
> "zárt osztály" tagjai elkészítettek. (Még ha van is közöttük sk
> hasonlóság...!)
>
> A macse oldalán található "elvárások" sem kötelező erejűek, csak azt a
> célt szolgálják hogy ráébressze az ilyen adatbázis létrehozásával
> kacérkodókat, hogy mekkora munka ez, mi az értelme, és milyen elvárásoknak
> lehet megfelelnie. Van ugyan létjogosultsága a valamilyen szempontból
> kiválogatott adatoknak is, csak nem szabad elfelejteni, hogy ez lesz az
> adatbázis legnagyobb hátránya is, emiatt lesz leginkább korlátozva értéke,
> felhasználói köre, stb.
> A létrehozásával járó rengeteg munka az azzal óhatatlanul járó
> adattévesztések miatt amúgy is a kritika legfontosabb ill. leggyakoribb
> tárgya az ilyen művekkel szemben. Hátha még az adatcsökkenés szándékos...
>
> Mint minden logikusan felépített, követhető és ellenőrizhető adatbázisnak,
> ennek is lehet tehát jogosultsága, s végtére is tök mindegy hogy hívják
> (bár Elődnek alighanem igaza van, hogy felesleges ez esetben települési
> családkönyvnek nevezni).
>
> Az 1800-as időkorlátot nem tartom nagy gondnak, se szeri se száma az
> időkorláttal megírt településkönyveknek - különösen annak fényében, hogy
> 1800-ig már megvan! Hogy nem lehet beszerezni, az legyen annak a gondja,
> aki be akarja szerezni.
> [Ezzel kapcsolatban érdemes tudni, hogy minden településkönyv
> szükségképpen a megjelenés pillanatában azonnal hiánykönyv lesz, mert a
> szerzőknek rendszerint előre ki kell fizetni a nyomdaköltségeket, tehát
> csak annyit nyomtatnak, amennyinek az azonnali eladásában bíznak. Ezért
> azok gondolkodnak helyesen, akik minden megjelenő könyvet megvesznek, mert
> akármilyen drága. még mindig csak töredéke egy esetleges későbbi személyes
> kutatás költségeinek az adott településen, s ráadásul idővel a másodpiacon
> ezek a könyvek értékükön eladhatók.]
>
> Fentiek miatt a *véleményem* az alábbi.
>
> Az 1800 előtti időket békén hagynám, ill. megpróbálnék megismerkedni az
> 1800 előtt kész anyaggal és/vagy szerzőjével. Ha olyan művet rakott az
> asztalra, aminek a minősége elfogadható, akkor én nem foglalkoznék az 1800
> előtti adatok ismételt rendszerezésével. Ha az illető munkáját erős kritika
> érheti, akkor megfontolnám az ismételt feldolgozást (haszonelemzés: az új
> feldolgozása hoz-e annyi hasznot a régihez képest, mint amekkora energiába
> az elkészítés kerül...) És mindenképpen tájékozódnék, hátha az első kötet
> szerzője is dolgozik az 1800 utáni adatokon....
>
> Az 1800 - 1947 közötti időket mindenképpen komplettálnám. Azért ez 1,5
> évszázad!! És ez a teljessé tétel vonatkozik az anyakönyv minden
> genealógiai adatra! A fíliákét is! Mert az én fejemben egy település
> anyakönyvi feldolgozása a település anyakönyvének (és nem annak önkényesen
> kiválogatott részeinek) feldolgozását jelenti.
> Elődnek igaza van: a teljes adatbázis birtokában lehet egy csomó
> következtetést levonni. Mellesleg nem is értem, hogy hogy tudtad teljes
> biztonsággal kiválogatni azokat a gyermekeket, akik eljutottak a
> házasságig, ha nem ismerted az elhunyt gyermekeket...
>
> Viszont tisztelettel adózom minden anyakönyvi adatfeldolgozást végző
> kollégámnak, függetlenül attól, hogy osztja-e a véleményemet, vagy sem.
>
> Azt viszont továbbra is állítom, hogy a genealógiai kutatások legnagyobb
> kihívást jelentő, de leghasznosabb, és hosszú távon elkerülhetetlen (sőt, e
> kérdésben teljesen radikális vagyok: az egyetlen értelmes!!!) formája a
> települési családkönyvek létrehozása! És ezt bizonyítani is tudom.
>
> Munkád folytatásához sok sikert és jó egészséget kíván:
>
> gy.
>
> 2016. január 26. 13:56 Éva Adorján írta, <adeva40 at gmail.com>:
>
>> ---------- Továbbított levél ----------
>> Feladó: Éva Adorján <adeva40 at gmail.com>
>> Dátum: 2016. január 26. 13:10
>> Tárgy: Családkönyv / falukönyv /
>> Címzett: "macse at googlegroups.com" <macse at googlegroups.com>
>>
>>
>> Kedves Kutatótársak !
>>
>> A témával kapcsolatban szeretnék együttgondolkodást, véleményt kérni
>> Tőletek . Tudom, hogy a téma gazdája Wéber György,de úgy gondoltam
>> kérdéseimet, gondolataimat, tapasztalataimat megosztom e listán is, bízva
>> abban, hogy segítséget kaphatunk és adhatunk egymástól, egymásnak.
>>
>> A falu amelynek adatait eddig feldolgoztam, egy zömében német eredetű
>> családok lakta, katolikus, Tata környéki település. Csupán azért nem
>> teszem közzé a nevét, mert nem vagyok biztos benne, hogy lesz energiám a
>>>> családkönyvtől elvárt minden, a MACSE oldalán is megjelölt elvárásnak
>> megfelelő összeállítást összehoznom. / annyi minden érdekel még, az idő
>> pedig nagyon rohan /
>>
>> Ameddig eddig jutottam: 1800-1947 év között kötött minden házasság, a
>> házasulóak születési, halálozási anyakönyvi adataival, megjelölve a
>> házasságkötés időpontját, FTB programban rögzítve.
>> Nem volt kis munka, az anyakönyvi adatokon kívül több forrásból is
>> dolgoztam, hogy össze tudjam rakni az összetartozó családtagokat.
>> Természetesen felül kellet bírálnom minden az esketési és halálozási
>> anyakönyvi adatnál megjelölt életkort, amelyeket mint ismert, bemondás
>> alapján írtak be az anyakönyvbe.
>>
>> A település anyakönyvei 1746-tól vannak meg, az 1800-as évek elejéig 2
>> filiája is volt.
>>
>> Feldolgozásom azért kezdődik az 1801-től, mert egy Németországban élő
>> kutató az 1746-tól 1800-ig tartó időszak adatait már feldolgozta. E tény
>> szerepel a mormonok és a MACSE adatbázisában is. Nekem nincs birtokomban e
>> könyv , az anyakönyvi adatok azonban igen.
>>
>> Mivel férjem és a vejem felmenői e faluban éltek a kezdetektől, először az
>> ő családfájukat építettem fel, már évekkel ezelőtt. Úgy gondoltam, hogy az
>> ő adataikhoz kapcsolódom, s nem csalódtam. Alig akadt olyan házasság,
>> amelyet valamilyen, sokadik oldalágon, nem tudtam volna kapcsolni a
>> családi
>> adatokhoz.Kutatásaim során átnéztem és kigyűjtöttem a szomszéd falvakban
>> házasságot kötött gyermekeket is.
>>
>> Jelenlegi " gondjaim" röviden fogalmazva. A házasságok révén van egy "váz"
>> a faluról, amelyből hiányoznak azon gyermekek, akik kiskorúkban, ritkábban
>> fiatal korukban elhunytak, így nincsenek leszármazottaik. Számításaim
>> szerint számuk több ezer fő. A férjem családjához tartozókat korábban
>> kigyűjtöttem, látom,hogy főleg az 1800-as években egy házaspárnak kb. 10
>> körüli gyermeke született, közülük jó ha 3-4 fő megélte a felnőtt kort.
>> Most " birkózik" bennem eredeti szakmámból / közgazdász / származó
>> szemlélet: arányban áll-e a gyermekkorban elhunytak adatainak rögzítése, /
>> ehhez két anyakönyv adataiból kellene dolgozni keresztelési és halálozási
>> /
>> a befektetett munkával. Lehet, hogy e mérlegelésem sokak számára
>> szentségtörésnek számít, de nekem döntenem kell, mielőtt folytatom a
>> munkát.
>>
>> Másik gondom a korábban elkészített családkönyvhöz kapcsolódik. A
>> házasságokat 1801-től indítottam, a házaspárok azonban még az 1700-as
>> években születtek, sok esetben ismertek a szüleik is. Nehéz szétválasztani
>> a két időszakot,hisz az 1801 után születettek egy részének
>> szülei,testvérei
>> is a korábbi időszak családkönyvében szerepelnek.
>>
>> Sok tapasztalatomról tudnék, még írni, de így is egy kicsit hosszúra
>> sikeredtek soraim.
>>
>> Kérem akinek van tapasztalata, véleménye ossza meg velem.
>>
>> Üdv.
>> A Éva
>>  == == == == ==
>> Támogatott csatolmányok:jpg, jpeg, gif, png, pdf; Max. méret: ~3 MB
>>
>> _____________________________________________________________________________
>> levelező lista honlap:
>> http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet
>> Levlista fórum: http://levlista.theka.hu/csaladtortenet/smfor/
>>
>
>


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról