[Csaladtortenet 2] [MACSE: 14062] Geöreögh de Felsőeör

Éva Adorján adeva40 at gmail.com
2016. Júl. 13., Sze, 11:01:20 CEST


Kedves József!

 Felső-Őr érintett családjaiban az Adorján család révén én is érintett
lehetek, bár 1582-ig nem tudtam visszavezetni a családfát. Apai felmenőim
Szombathely környékéről kerültek 100 éve Komárom megyébe.
Valahol azt olvastam, hogy az említett oklevelek a németújvári Batthyány
grófok családi levéltárában találhatóak.

Én beértem azzal, hogy a családdal elutaztunk Felső-Őrre, beszéltünk a
magyar nyelvű lelkésszel, aki felajánlotta az anyakönyvekben található
Adorjánok kutathatóságának lehetőségét, találkoztunk ott élő Adorján
nevűekkel, akik közül van, aki már nem beszéli a magyar nyelvet.
Élveztem a burgenlandi táj hangulatát, szépségét, valahogy otthon éreztem
magam, s ez jó érzés volt.

Vagyunk a listán többen, akik a témában érintettek, talán ők továbbjutottak
és tájékoztatnak kutatásuk eredményéről.

Üdv.
A Éva

2016. július 10. 19:31 József Görög írta, <jozsue89 at gmail.com>:

> Tisztelt tagság!
>
> Sok kutakodás után és segítséggel találtam meg utalást a Felső-őri Görög
> családra kik nemesi rangot kaptak, de konkrét leírást a családról nem. Az
> én Görög családnevem Egyházashetyéről származik. (Vas megye, Szombathelytől
> kb 35km.) Ebben kérném segítségeteket, ha van valakinek forrása,
> megköszönném ha megosztaná velem. A nemesi levelüket szeretném megtalálni,
> ha létezik még egyáltalán. Létezhet-e címer is?
>
> Néhány információ, amit tudok:
>
> Az 1554 évi megyei összeíráskor az egytelkesek között Mesteriben
> (Sárvártól 9 kilométere keletre) Geregh István szerepel. Megyénk 1726 évi
> összeírásakor igazolják Kocson idősebb Mihály és Bobán Sándor, az 1733
> évinél Gércén Péter, valamint Kocson Mihály és másik Mihály Sándor fia,
> végül Hetyén János és ifjabb Mihály nemességét, kiknek nagyszülei Zala
> megyében birtokosok voltak, melyet a bizottság 1756 június 1-én 244, július
> 9-én 265, október 1-én 390. sorszámon jóváhagy és 1763 október 12-én
> Bécsben legfelső helyen is megerősítenek. (Liber Regius XLVI. 453). Az
> 1754/55 évi országos nemesi összeíráskor Hetyén János özvegye és fia
> István, valamint Mihály, Bobán Mihály és testvére István, valamint János a
> Gércén lakó Péter fia, Kocson Mihály, Sándor és János néhai Mihály fiai és
> Miklós Mihály testvére, végül Gércén Péter kiskorú mostoha fiával, Bolla
> Mihállyal.
>
> Zámbó család. (Felső-Őri)
>
> Vas vármegyében a Pinkava patak mellett fekvő Felső- és Alsó-Őr helység
> birtokosai már Béla, István és László királyok korában Német-Ujvár és
> Borostyánkő várak között mint őrök szolgáltak, ezért különfelé
> szabadalmakkal éltek, és egy kapitányságot, mely őrnagyságnak neveztetett,
> képeztek. 1327-ben I. Károly király őket a királyi nemes szolgák (nobiles
> servientes regales) sorába emelte és felső őri Péternek fia Miklós ispán
> alá helyezte, *Fejér Cod. dipl. tomo VIII. vol. 3. p. 178–180.**
> megbizván őt, hogy az időközben innen masuvá költözött őrököt is vissza
> téritse.
>
> Ezen őröknek az oklevél latin kitétele szerint (Spiculatores) utódai
> képezték a felső-őri nemes birtokosokat, és a XVI. század végén már részint
> egyenes származás, részint beházasodás utján 65 külön nevü családra voltak
> oszolva, a midőn is 1582. febr. 18-án Rudolf királytól mindnyájan uj
> adományt vittek felső- és alsó-őri birtokukra. Ezen adomány levélben a
> többnyire keresztnév után elnevezett családok következők betűrendben, u. m.
> 1. Ádám. 2. Adorján, 3. Alberth, 4. Andorko, 5. Balás, 6. Balla, 7.
> Barthomej, 8. Becsker, 9. Beökeös, 10. Benkő, 11. Bertha, 12. Bertók, 13.
> Dongó, 14. Eördögh, 15. Fábián, 16. Fajt, 17. Farkas, 18. Filep, 19. Finta,
> 20. Folta, 21. Gáll, 22. Gángol, 23. Geörögh, 24. Gerőtz, 25. Hágen, 26.
> Hegedős, 27. Hegyi, 28. Heöbők, 29. Imre, 30. Jáky, 31. Jost, 32. Kántor,
> 33. Kászmér, 34. Kelemen, 35. Kiss, másként Steft, 36. Kondor, 37. Kolár,
> 38. Leeb, 39. Magyar, 40. Merth, 41. Miklós, 42. Műer, 43. Nagy, 44. Orbán,
> 45. Osvalth, 46. Otth, 47. Pajor, 48. Páll, 49. Patyi, 50. Pongrácz, 51.
> Pyerker, 52. Sejper, 53. Simon, 54. Sisko, 55. Stelczer, 56. Steft, 57.
> Thisba, 58. Tóth, 59. Török, 60. Tornyos, 61. Varga, 62. Vas, 63. Zabó, 64.
> Zámbó, 65. Zarka.
>
> Ezen hatvanöt adományos család közé időfolytán több idegen (és nem is
> nemes) család beházasodván, jogaik fentartása és megóvása tekintetéből *Igy
> az Adorjánoktól a Szeremley család is szerzett birtokrészt, és arra
> 1753-ban nádori adományt vitt, de Szeremley korán elhalván, neje Gyürky
> Zsuzsi statualtátta magát benne.** ugyan csak a fölebb elésorolt családok
> tagjai 1611. febr. 16-án II. Mátyás királytól uj megerősitő adományt vittek
> Felső-Őr helységre, és abba azon évben (in festo Transfigurationis) a
> vasvári káptalan által be is iktattattak.
>
>
> Köszönöm előre is a segítőimnek, eredményes kutatást kívánok mindenkinek!
>
> Tisztelettel Görög József
>
> --
> A Magyar Családtörténet-kutató Egyesületet (MACSE) levelezőlistája
>
> A lista szigorúan csak az Egyesületünk életével kapcsolatos leveleket
> fogad. Például a tagsággal, a honlappal, az adatbázisainkkal és más
> projektjeinkkel, a MACSE vacsorákkal, a rendezvényeinkkel, stb. kapcsolatos
> leveleket várunk a listára. Szigorúan tilos a listára politikai,
> világnézeti, vallási vagy más az Egyesületünk életével nem szoros
> kapcsolatban levő témákkal foglalkozó leveleket küldeni.
> A lista címe: macse at googlegroups.com
> A lista honlapja: http://groups.google.com/group/macse?hl=hu
> Ha le akarsz iratkozni a listáról, küldjél egy üres üzenetet erre a
> macse+unsubscribe at googlegroups.com címre.
> A családkutatással, családtörténettel, stb. foglalkozó leveleket a nyílt
> (bárki által elérhető):
> http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet levelezőlistára
> várjuk.
>


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról