[Csaladtortenet 2] fiúsítás

Dr. Balás István balpista at gmail.com
2016. Júl. 5., K, 10:59:58 CEST


Kedves Aurél!
Távol álljon tőlem a vitatkozási szándék leghaloványabb látszata is, de:
1. Az én felmenőim között is volt fiúsítás: bibithi Horváth Pál az 
öröklésre méltatlanná vált fiára tekintettel királyi engedéllyel 
fiúsíttatta lányát, a testi fogyatékos Katalint. Ezt észlelte egy 
szemfüles - ekkor még nem nemes - Balás fiú, s jobban megnézve a 
hölgyet, nem talált benne kivetnivalót, ezért feleségül is vette.
A leszármazóik viszont nem Horváth, hanem Balás családnevet viseltek.

2. A fiúsításnak csak akkor volt értelme, ha ez a királytól eredő 
adománybirtok sorsát is érintette, éppen ezért kellett hozzá a király 
jóváhagyása. Egyetértek Veled abban, hogy előfordulhatott, hogy több 
leszármazó esetén a fiúsított lány öröklésének ténye hátrányosan 
érinthette a többi leszármazót, s lehetett akár ez is a kiváltó ok.

A magyar öröklési jog azonban évszázadok óta megkülönbözteti az 
örökségből elsősorban végrendelettel történt kizárást, illetve a 
kitagadást. Kizárásnál csak az ún. kötelesrész volt követelhető, míg az 
elsősorban érdemtelenséggel jól megindokolt kitagadásnál semmi sem járt. 
Lehet, hogy az utóbbihoz is köze volt egyeseknél a lány fiúsításának, 
hogy mégse vesszen el a vagyon? Felkeltetted a kíváncsiságomat, ezért 
ennek még jobban utána nézek a középkori magyar joganyagban.

3. Az oldalági örökösök bosszantására azonban már a római jog idején is 
elsősorban az örökbefogadás jogintézménye szolgált, melyhez 2000 évvel 
ezelőtt még nem kellett senkinek az engedélye.

Üdv.:
BalásPista


2016.07.05. 10:22 keltezéssel, Rihmer Aurél írta:
> Kedves Kutatótársak!
>
> Vitatkozva az előttem szólókkal, én a felvetett esetet másképp látom.
> Tény, hogy létezik a korona háramlási joga, de ez csak akkor lép érvénybe, ha nincsen 4 ízigleni öröklésre jogosult rokon. De én a fenti esetet másképp látom.
>
> A fiúsításnak két módja volt. Az egyik, amikor az apa kérésére és érdemeiért a lányát a király fiúsítja, azért, hogy az apai birtokok egy egységben öröklődjenek. Tehát az öröklésből kizárják a természetes 4. ízigleni rokonságot. Ehhez királyi oklevél kellett. Ilyen fiúsítás általában akkor történt, ha a nemes lány férje is nemes.
> Ha ilyen állna fenn a fenti esetben, akkor annak a Királyi Könyvekben kell, hogy nyoma legyen. Ez a MOL-ban van, és interneten vagy telefonon is lehet információt kérni.
>
> A másik fajta fiúsítás, amikor a feleség nemesi származású, míg a férj nem nemes. Ez az úgynevezett agilis jogállapot. Másképp nőnemes, vagy félnemes. Ez a nemesítési forma -mivel a jogállást a férj jogállása adja-, az Árpád-kor óta érvényes nemesítés. Ez esetben a nem nemes apát és utódait, felesége révén, annak családja nemesíti úgy, hogy a nem nemes apa utódaid befogadják a családba. Lásd, az utódok, nem az apa, hanem az anya családnevét öröklik. Ezt a formulát a Habsburgok sokáig tilalmazták, de végül az 1700-as években hallgatólagosan elismerték. Vármegyéktől függött, hogy az agiliseket nemesnek tekintik e. Tehát volt olyan vármegye, nem adóztak, szolgabírák, sőt alispánok is lehettek, míg máshol nem tekintették őket teljes jogú nemeseknek, tehát például a templomban nem ülhettek a nemesek padjaiban. Viszont, minden esetben megtarthatták az őseik (leányágon örökölt) címerét. A nemesség vizsgálatkor viszont nem számítottak régi nemesnek, tehát az új jogállást az agilis első fiától számították. Az agilis jogálláshoz nem kellett királyi hozzájárulás, de azokat a vármegyékben, a vármegyei iratok között általában bejegyezték, mert ilyen esetben az apa a leánynak járó leánynegyedet nemesi földben adta ki. A nemesi föld tulajdonlását pedig a vármegye mindig vezette. Igen gyakran, utóbb a király az agilis családját királyi úton is megnemesítette, de ez a XIX. században már nem volt szokásban. Ha történt királyi megerősítés, akkor a MOL-ban lehet adat. Néha az agilis fiúsítást a plébániai anyakönyvbe is beírták a házasságból születő gyermekeknél, hogy indokolják, azok miért nem az apa családnevét kapták.
>
> Az általad leírt esetről én arra következtetek, hogy agilis jogállású fiúsítás történhetett.
> Az agilis fiúsítás független attól, hogy a családot fenyegeti e kihalás vagy sem, mivel ez a fajta fiúsítás kizárólag az apa akaratából történik.
>
>
> Üdvözlettel
> Rihmer Aurél
>   ==  ==  ==  ==  ==
> Támogatott csatolmányok:jpg, jpeg, gif, png, pdf; Max. méret: ~3 MB
> _____________________________________________________________________________
> levelező lista honlap: http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet
> Levlista fórum: http://levlista.theka.hu/csaladtortenet/smfor/
>További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról